Provisorisk däcktätning

Provisorisk däcktätningssats* – tätningsvätska

Uppdaterad 7/23/2018

Behållaren (flaskan) med den provisoriska däcktätningssatsen innehåller tätningsvätska och den går att byta ut.

Byt flaska när bäst före-datum passerats. Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt avfall.

Varning

Flaskan innehåller 1,2-Etanol och naturrågummi-latex.

Farligt vid förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.

Undvik kontakt med huden och ögonen.

Förvaras oåtkomligt för barn.


Var detta till någon hjälp?