Bromsar

Färdbroms – nödbromsljus och automatisk varningsblinkers

Uppdaterad 7/23/2018

Nödbromsljus aktiveras för att uppmärksamma bakomvarande om en kraftig inbromsning. Funktionen innebär att bromsljuset blinkar istället för att – som vid normal bromsning – lysa med fast sken.

Nödbromsljus aktiveras i hastigheter över 50 km/h vid kraftig inbromsning. Efter att bilens hastighet bromsats ner under 10 km/h återgår bromsljuset från att blinka till normalt fast sken – samtidigt aktiveras varningsblinkers. Dessa blinkar tills föraren accelerar upp bilen till en högre hastighet igen eller stänger av varningsblinkersen.


Var detta till någon hjälp?