Utforska din manual

XC90 Recharge Plug-in Hybrid
2021 Late

Adaptiv farthållare

8 Resultat

Adaptiv farthållare*

Den adaptiva farthållaren* ) kan hjälpa föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.

Symboler och meddelanden för adaptiv farthållare*

Ett antal symboler och meddelanden gällande den adaptiva farthållaren* ) kan visas. Här följer några exempel.

Beredskapsläge för adaptiv farthållare*

Den adaptiva farthållaren* ) kan deaktiveras och försättas i beredskapsläge. Detta kan ske automatiskt eller på grund av förarens ingrepp.

Automatisk bromsning med farthållarfunktioner

Förarstöden adaptiv farthållare* och Pilot Assist* har en särskild bromsfunktion i långsam trafik och vid stillastående. I vissa situationer ansätts parkeringsbromsen för att hålla bilen fortsatt still.

Ställa in lagrad hastighet för farhållarfunktioner

Det går att ställa in lagrad hastighet för funktionerna fartbegränsare, farthållare, adaptiv farthållare* och Pilot Assist*.

Målbyte med farthållarfunktioner

Förarstöden adaptiv farthållare* och Pilot Assist* har i kombination med automatisk växellåda en målbytesfunktionalitet i vissa hastigheter.

Ställa in tidsavstånd till framförvarande fordon

Det går att ställa in vilket tidsavstånd till framförvarande fordon som ska hållas för funktionerna adaptiv farthållare*, Pilot Assist * och avståndsvarning*.

Varning från farthållarfunktioner vid kollisionsrisk

Förarstödsystemen adaptiv farthållare* och Pilot Assist* kan varna föraren om avståndet till framförvarande fordon plötsligt blir för kort.