Utforska din manual

XC90 Recharge Plug-in Hybrid
2021 Late

City Safety

12 Resultat

City Safety

City Safety* kan uppmärksamma föraren med ljus-, ljud- och bromspulsvarning för att hjälpa föraren upptäcka fotgängare, cyklister, större djur och fordon.

Delfunktioner för City Safety

City Safety* kan hjälpa till att förhindra en kollision eller sänka kollisionshastigheten. Funktionen består av flera delfunktioner.

Ställa in varningsavstånd för City Safety

City Safety* är alltid aktiverad men föraren har möjlighet att välja varningsavstånd för funktionen.

Meddelanden för City Safety

Ett antal meddelanden gällande City Safety kan visas i förardisplayen. Här följer några exempel.

Begränsningar för City Safety

Funktionen City Safety* kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.

City Safety bromsar för mötande fordon

City Safety kan hjälpa föraren att nödbromsa för ett mötande fordon i den egna bilens körfält.

City Safety i korsande trafik

City Safety* kan hjälpa föraren i samband med att den egna bilen svänger och korsar ett mötande fordons väg i en korsning.

Begränsningar för City Safety i korsande trafik

I vissa fall kan City Safety ha svårt att hjälpa föraren vid kollisionsrisk i samband med mötande korsande trafik.

City Safety styrhjälp vid undanmanöver

City Safety styrhjälp kan hjälpa föraren att styra undan ett fordon/hinder då det inte är möjligt att undvika en kollision genom att enbart bromsa. City Safety styrhjälp kan inte stängas av utan är alltid aktiverad.

Begränsningar för City Safety styrhjälp vid undanmanöver

City Safety styrhjälp kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer och ingriper t.ex. inte:

Automatisk bromsning vid förhindrad undanmanöver med City Safety

City Safety* har möjlighet att hjälpa föraren genom att automatiskt bromsa bilen tidigare då det inte är möjligt att undvika en kollision genom att enbart styra undan.

Detektering av hinder med City Safety

City Safety* kan hjälpa föraren att detektera fordon, cyklister, större djur och fotgängare.