Cross Traffic Alert

Cross Traffic Alert*

Uppdaterad 11/9/2020

Cross Traffic Alert*

Cross Traffic Alert (CTA) är ett kompletterande förarstöd till BLISBlind Spot Information avsedd att hjälpa föraren upptäcka korsande trafik bakom bilen då den backas.

Delfunktionen auto-broms kan hjälpa föraren att stoppa bilen om risk för kollision föreligger med ett ej observerat fordon.

P5-1507-CrossTrafficAlert Princip

Exempel på område där Cross Traffic Alert kan hjälpa föraren att uppfatta hinder vid backning.

Funktionen är konstruerat för att i första hand upptäcka fordon – i gynnsamma fall kan även mindre föremål som cyklar samt fotgängare upptäckas.

Funktionen är endast aktiv om bilen rullar bakåt eller om växellådans backläge har valts.

Om funktionen upptäcker att något närmar sig från sidan indikeras detta med:

  • en ljudsignal – ljudet hörs i vänster eller höger högtalare beroende av från vilket håll objektet närmar sig.
  • en tänd ikon i bildskärmens Parkeringshjälp-grafik.
  • en ikon i parkeringshjälpkamerans toppvy.
P5-1817-CrossTrafficAlert Screen symbol

Tänd ikon för Cross Traffic Alert i bildskärmens Parkeringshjälp-grafik.

Om föraren inte uppmärksammar varningen från funktionen och en kollision är oundviklig, träder funktionen auto-broms in för att stanna bilen varefter förardisplayen visar ett förklarande textmeddelande om varför bilen bromsades.

Varning

  • Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
  • Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen används.
  • Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.

Var detta till någon hjälp?