Driver Alert Control

Begränsningar för Driver Alert Control

Uppdaterad 11/9/2020

Begränsningar för Driver Alert Control

Funktionen Driver Alert Control (DAC) kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.

I vissa fall kan systemet varna trots att förarens körbeteende inte har försämrats, t.ex:

  • vid starka sidovindar
  • på spårig vägbeläggning.

Varning

I vissa fall kanske körbeteendet inte påverkas trots förarens trötthet – t.ex. vid användning av funktionen Pilot Assist* – med påföljd att föraren då inte får någon varning från DAC.

Därför är det mycket viktigt att alltid stanna och ta en paus vid minsta känsla av trötthet, oavsett om funktionen har varnat eller inte.

OBS

Funktionen använder bilens kamera- och radarenheter vilka har vissa generella begränsningar.


Var detta till någon hjälp?