Driver Alert Control

Välja guide till rastplats vid varning från Driver Alert Control

Uppdaterad 11/9/2020

Välja guide till rastplats vid varning från Driver Alert Control

I bil utrustad med Sensus Navigation* kan föraren aktivera en guide som automatiskt kan föreslå en lämplig rastplats i samband med att Driver Alert Control (DAC) varnar.

Det är möjligt att välja om funktionen Guide till rastplats ska vara aktiverad eller deaktiverad.

Tryck på Inställningar i centerdisplayens toppvy.

Välj My CarIntelliSafeDriver Alert.

Markera eller avmarkera Guide till rastplats för att aktivera alternativt deaktivera funktionen.


Var detta till någon hjälp?