Utforska din manual

XC90 Recharge Plug-in Hybrid
2021 Late

Förarstöd

7 Resultat

Förarstödsystem

Bilen är utrustad med olika förarstödsystem vilka aktivt eller passivt kan assistera föraren i olika situationer.

Säkerhetskontroll av förarstöd vid start

När du startar bilen efter att den varit helt avstängd visas en säkerhetskontroll av bilens förarstödsystem i förardisplayen. Kontrollen visar vilka förarstöd som finns i bilen och om de är redo för att användas.

Varningar från olika förarstöd

Om du upplever att bilen agerar på ett sätt du inte hade förväntat dig kan det bero på att någon av bilens säkerhetsrelaterade funktioner har aktiverats.

Hastighetsberoende rattmotstånd

Hastighetsberoende styrservo gör att rattmotståndet ökar i takt med bilens hastighet för att kunna ge föraren ökad vägkänsla. På motorvägar är styrningen fastare. Vid parkering och i låg hastighet är styrningen lätt och kräver mindre ansträngning.

Körlägen vid användning av tidsavstånd till fordon

Föraren kan välja olika körsätt för hur förarstöden ska hålla det förvalda tidsavståndet till framförvarande fordon.

IntelliSafe – förarstöd och säkerhet

IntelliSafe är Volvo Cars tankesätt kring bilsäkerhet. IntelliSafe består av ett antal system* och syftar till att göra bilfärden säkrare, förebygga skador och skydda passagerare och övriga trafikanter.

Automatisk inbromsning efter en kollision

Vid en kollision där aktiveringsnivån för pyrotekniska bältesförsträckare eller krockkudde uppnås, eller om en kollision med ett stort djur detekteras, ansätts bilens bromsar automatiskt. Funktionen är till för att förhindra eller mildra effekter av en eventuell efterföljande kollision.