Förarstöd

Varningar från olika förarstöd

Uppdaterad 11/9/2020

Varningar från olika förarstöd

Om du upplever att bilen agerar på ett sätt du inte hade förväntat dig kan det bero på att någon av bilens säkerhetsrelaterade funktioner har aktiverats.

Vad händer i din bil?

Det finns flera funktioner i din bil som aktivt kan bidra till att öka säkerheten i trafiken, både för dig och för andra trafikanter. För att du inte ska bli överraskad om någon av funktionerna aktiveras har du här möjlighet att se en översikt över några funktioner och hur de kan agera. Om en funktion skulle aktiveras kan du dessutom informeras om detta via textmeddelande i förardisplayen.

OBS

Läs de individuella delarna om varje system för att fullt ut förstå funktionerna och ta del av viktiga varningar.

Varning med symbol, ljud, ljus eller vibration

Säkerhetsfunktionerna i din bil kan varna dig på olika sätt. Med t.ex. vibrationer i ratten, bromspuls, med ljus- eller ljudsignaler eller genom symboler i förardisplayen.

Det kan också visas varningar i head-up-displayen*.

City Safety

P5-1846-City Safety symbol

City Safety är en funktion som kan förhindra eller lindra en kollision med fotgängare, cyklister, större djur eller fordon. Ljus-, ljud- och bromspulsvarningar ges vid risk för kollision för att hjälpa föraren att agera i tid. Om föraren inte reagerar på varningen och risken för kollision bedöms överhängande kan City Safety automatiskt bromsa bilen.

 • Bromspulsvarningar, ljus- och ljudsignaler.
 • Bilen bromsar i vissa lägen om föraren inte själv agerar inom rimlig tid.

Styrassistans vid kollisionsrisk

P5-1717 - Lane Keeping Aid, steering assistance in the event of a collision, On/Off button

Funktionen assistans vid kollisionsrisk kan hjälpa dig att minska risken för att bilen oavsiktligt lämnar körfältet och/eller kolliderar med ett annat fordon eller hinder. Funktionen kan assistera dig genom att hjälpa till med att styra tillbaka bilen in i det egna körfältet och/eller väja.

När du startar funktionen aktiveras tre delfunktioner som kan hjälpa till vid olika situationer. Hur funktionen upplevs kan därför skilja sig åt beroende på vilken delfunktion det är som aktiveras.

 • Styrassistans vid risk för avåkning: Om kameran läser av att bilen är på väg att korsa vägkanten kan du känna att funktionen försöker styra bilen tillbaka in i det egna körfältet. Om styringreppet inte bedöms tillräckligt kommer funktionen även att försöka bromsa bilen. Inget styr- eller bromsingrepp kommer göras om du har blinkers igång eller om funktionen bedömer att bilen körs aktivt av dig som förare.
 • Styrassistans vid risk för kollision med mötande: Om bilen är på väg att lämna det egna körfältet samtidigt som ett mötande fordon närmar sig kan funktionen hjälpa dig som förare att styra tillbaka bilen in i det egna körfältet genom styringrepp. Inget styr- eller bromsingrepp kommer göras om du har blinkers igång eller om funktionen bedömer att bilen körs aktivt av dig som förare.
 • Styrassistans vid risk för påkörning bakifrån: Om bilen är på väg att att lämna eget körfält samtidigt som ett annat fordon befinner sig snett bakom, i döda vinkeln eller närmar sig snabbt bakifrån kan funktionen assistera med att styra tillbaka bilen in i det egna körfältet. Även om blinkers är igång och du aktivt styr fordonet kan funktionen hjälpa till med styringrepp.

Körfältsassistans (LKA

Lane Keeping Aid

)

P5-1846-Lane Keeping Aid symbol

Körfältsassistans kan hjälpa dig att minska risken för att bilen oavsiktligt lämnar det egna körfältet. Eftersom du själv kan välja inställning för hur funktionen ska assistera dig kan upplevelsen av säkerhetsfunktionen variera.

 • Styrhjälp: Om funktionen upptäcker att bilen närmar sig en sidolinje kommer du känna att ett svagt styrpålägg läggs på ratten. Båda händerna måste vara på ratten för att funktionen ska fungera.
 • Varning: Om funktionen upptäcker att bilen närmar sig en sidolinje varnas du genom vibrationer i ratten.
 • Båda: Du varnas med vibrationer och ett lätt styrpålägg läggs på ratten.

Rear Collision Warning (RCW)*

P5-1846-Rear Collision Warning symbol

Rear Collision Warning är ett system som kan hjälpa dig att undvika att bli påkörd bakifrån av upphinnande fordon. Om systemet upptäcker risk för kollision bakifrån kan det varna och sätta in följande insatser beroende på förutsättningarna.

 • Intensiva blinkningar med körriktningsvisarna.
 • Vid lägre hastigheter kan funktionen sträcka säkerhetsbältena genom att aktivera bältesförsträckare och även aktivera Whiplash Protection System.
 • Om bilen är stillastående kan färdbromsen aktiveras.

Blind Spot Information (BLIS)

P5-1846-BLIS symbol

BLIS är konstruerad att varna för snabbt upphinnande fordon, samt fordon snett bakom och vid sidan av ditt fordon, för att ge dig stöd i tät trafik på vägar med flera körfält i samma riktning.

P5-1846-BLIS indication lamp
 • Varning med en indikeringslampa i sidospegeln, med fast sken och blinkande ljus.

Driver Alert Control (DAC)

P5-1507-Driver Alert Control, time to take a brake symbol

Funktionen är avsedd att fånga förarens uppmärksamhet om denne börjar få ett vingligt körbeteende, t.ex. om föraren är distraherad eller håller på att somna.

 • Ljudsignal kombinerat med en symbol i förardisplayen och ett meddelande.

Avståndsvarning*

Distance Alert

P5-1846-Distance Alert symbol

Avståndsvarning kan varna dig om tidsavståndet till framförvarande fordon blir för kort.

 • Varningsljus och/eller en symbol i vindrutans head-up-display. För att ha funktionen måste bilen vara utrustad med head-up-display*.

Cross Traffic Alert (CTA)*

P5-1846-Cross Traffic Alert symbol

CTA är en funktion avsedd att varna för korsande trafik då bilen backas.

 • Ljudsignal från vänster eller höger högtalare beroende på från vilket håll objektet närmar sig
 • Ikon i förardisplayen
 • Ikon i parkeringshjälpkamerans topp-vy

Roll Stability Control (RSC)

P5-1507-Symbol-ESC 19x19

RSC är ett stabiliseringssystem som i vissa situationer kan hjälpa till att reducera risken för att välta och slå runt vid t.ex. häftiga undanmanövrar eller om bilen får sladd. Om systemet registrerar att risk för att bilen ska välta föreligger kan det reagera genom följande insatser:

 • Motorns vridmoment sänks.
 • Ett eller flera hjul bromsas.

Whiplash Protection System (WHIPS)

WHIPS är en funktion som kan skydda mot pisksnärtsskador. Systemet består av energiupptagande ryggstöd och sittdyna samt ett för systemet anpassat nackskydd i framsätena.

Varning

Funktionerna som beskrivs är kompletterande hjälpmedel - de kan inte hantera alla situationer i alla förhållanden.

Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt samt enligt gällande trafikregler och bestämmelser.


Var detta till någon hjälp?