Kamera- och radarenhet

Begränsningar för kamera- och radarenheter

Uppdaterad 11/9/2020

Begränsningar för kamera- och radarenheter

Kamera och radar har vissa begränsningar – vilket också begränsar de funktioner som använder enheterna. Följande exempel på begränsningar bör en förare vara medveten om.

Gemensamma begränsningar för kamera och radar

Blockerad enhet

Placera, klistra eller montera ingenting framför eller runt kamera- och radarenheterna – det kan störa kamera- och radarbaserade funktioner. Det kan innebära att funktioner reduceras, stängs av helt eller ger felaktig funktionsrespons.

Höga temperaturer

Vid mycket höga kupétemperaturer kan kamera och radar tillfälligt stängas av under ca 15 minuter efter motorstart för att skydda dess elektronik. När temperaturen sjunkit tillräckligt, återstartar enheterna automatiskt.

Skadad vindruta

När kamera eller radar är placerad i vindrutan gäller även följande:

 • Om spricka, repa eller stenskott uppstår framför enheten och täcker en yta på ca 0,5 × 3,0 mm (0,02 × 0,12 tum) eller större, ska en verkstad

  En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

  kontaktas för byte av vindrutan.
 • Volvo rekommenderar att inte reparera sprickor, repor eller stenskott i området framför enheten – istället bör hela vindrutan bytas.
 • Innan utbyte av vindruta, kontakta en verkstad

  En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

  för verifiering av att rätt vindruta beställs och monteras.
 • Samma typ eller av Volvo godkända vindrutetorkare ska monteras vid utbyte.
 • Vid byte av vindruta måste kamera- och radarenhet omkalibreras på verkstad

  En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

  för att säkerställa funktionen i bilens samtliga kamera- och radarbaserade system.

OBS

Utebliven åtgärd kan medföra reducerad prestanda för de förarstödsystem som använder kamera- och/eller radarenheterna. Det kan innebära att funktioner reduceras, stängs av helt eller ger felaktig funktionsrespons.

Ytterligare begränsningar för radar

Fordons hastighet

Radarenhetens förmåga att upptäcka ett framförvarande fordon minskar kraftigt om framförvarande fordons hastighet skiljer mycket från den egna bilens.

Begränsat synfält

Radarenheten har ett begränsat synfält. I vissa situationer upptäcks inte ett annat fordon eller upptäckten sker senare än förväntat.

P5-1507-Adaptie Cruise Control, radar sensor field of vision

Radarenhetens synfält

Radarenheten kan ibland upptäcka fordon sent på korta avstånd – t.ex. ett fordon som kör in mellan egen bil och framförvarande fordon.
Små fordon, exempelvis motorcyklar, eller fordon som inte kör mitt i filen kan förbli oupptäckta.
I kurvor kan radarenheten upptäcka ett annat fordon än tänkt eller tappa ett upptäckt fordon ur sikte.

Låga släpfordon

P5-1507-Adaptiver Cruise Control, radar limitations when towing

Lågt släpfordon i radarskugga

Även låga släpfordon kan vara svårupptäckta för radarenheten eller missas helt – föraren bör därför vara extra uppmärksam vid färd bakom låga släpfordon då den adaptiva farthållaren* eller Pilot Assist* är aktiverad.

Ytterligare begränsningar för kamera

Nedsatt sikt

Kameror har begränsningar liknande det mänskliga ögats, dvs. den kan "se" sämre i t.ex. intensivt snöfall eller regn, i tät dimma eller i kraftig damm- eller snörök. Under sådana förhållanden kan kameraberoende funktioner kraftigt reduceras eller tillfälligt deaktiveras.

Starkt motljus, reflexer i körbanan, snö- eller isbelagd vägbana, smutsig vägbana eller otydliga sidomarkeringar för körfält kan kraftigt reducera funktionen när kameran används för att läsa av körbanan, upptäcka fotgängare, cyklister, större djur och andra fordon.

Cykelhållare eller andra tillbehör monterade bak på bilen kan skymma kamerans sikt.

Ytterligare begränsningar för parkeringshjälpkamera*

Blinda sektorer

P5-1617-Park Assist Camera 360, all camera views

Det finns "blinda" sektorer mellan kamerornas synfält.

I parkeringshjälpkamerans 360°-vy* kan hinder/föremål "försvinna" i skarvarna mellan de individuella kamerorna.

Varning

Var uppmärksam på att även om det ser ut som att en förhållandevis liten del av bilden är skymd kan det medföra att en relativt stor sektor är dold och ett hinder kan därför förbli oupptäckt tills bilen är mycket nära hindret.

Ljusförhållanden

Kamerabilden justeras automatiskt efter rådande ljusförhållande. Det gör att bilden kan variera något i ljusstyrka och kvalitet. Dåliga ljusförhållanden kan resultera i reducerad bildkvalitet.


Var detta till någon hjälp?