Kamera- och radarenhet

Symboler och meddelanden för kamera- och radarenheter

Uppdaterad 11/9/2020

Symboler och meddelanden för kamera- och radarenheter

Här är exempel på några av de meddelanden och symboler gällande kamera och radar som kan visas i förardisplayen.

Sensor blockerad

P5-1507-See Owner's manual symbol 10x10

Om förardisplayen visar denna symbol samt meddelandet Vindrutesensor Sensor blockerad, se ägarmanual innebär det att kamera- och radarenheten inte kan upptäcka andra fordon, cyklister, fotgängare och större djur framför bilen samt att bilens kamera- och radarbaserade funktioner kan störas.

I följande tabell visas exempel på möjliga orsaker till att meddelandet visas samt lämplig åtgärd:

Orsak

Åtgärd

Vindrutans yta framför kamera- och radarenheten är smutsig eller belagd med is eller snö.

Rengör vindrutans yta framför kamera- och radarenheten från smuts, is och snö.

Tät dimma, kraftigt regn eller snö blockerar radarsignalerna eller kamerasikten.

Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte enheten vid kraftig nederbörd.

Vatten eller snö från vägbanan virvlar upp och blockerar radarsignalerna eller kamerasikten.

Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte enheten vid mycket blöt eller snötäckt vägbana.

Det har kommit smuts mellan vindrutans insida och kamera- och radarenheten.

Uppsök verkstad för rengöring av vindrutan innanför enhetens kåpa – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Starkt motljus

Ingen åtgärd. Kameraenheten återställs automatiskt vid mer fördelaktiga ljusförhållanden.

Defekt kamera

P5-1617-Park Assist Camera 360, camera out of order

Om en kamerasektor är svart och innehåller den här symbolen innebär det att den kameran är ur funktion.

P5-1617-Park Assist Camera 360, view with defected camera

Exempel för att visa när bilens vänstra kamera är ur funktion.

En svart kamerasektor visas även vid följande tillfällen, men då utan symbol för defekt kamera:

  • öppen dörr
  • öppen baklucka
  • infälld ytterspegel.

Bakre parkeringskamera

Varning

P5-1717 - Park Assist Camera, warning assistance are switched off

Var extra uppmärksam vid körning bakåt då denna symbol visas när ett släpfordon, en cykelhållare eller liknande är tillkopplat och elektriskt anslutet till bilen.

Symbolen indikerar att parkeringshjälpsensorerna bakåt är avstängda och varnar då inte för några hinder.


Var detta till någon hjälp?