Parkeringshjälp

Parkeringshjälp*

Uppdaterad 11/9/2020

Parkeringshjälp*

Funktionen parkeringshjälp (PASPark Assist System) använder sensorer för att hjälpa föraren vid manövrering i trånga utrymmen genom att indikera avstånd till hinder med ljudsignaler kombinerat med grafik i centerdisplayen.

P5-1507-Park Assist, warning screen view

Exempel på bildskärmsvy med hinderzoner och sensorsektorer.

Centerdisplayen visar en översiktsbild med förhållandet mellan bilen och upptäckta hinder.

Markerad sektor indikerar var hindret befinner sig. Ju närmare bilsymbolen är en markerad sektorruta framåt/bakåt, desto kortare är avståndet mellan bilen och upptäckt hinder.

Sidosektorerna ändrar färg då avståndet minskar mellan bilen och ett objekt.

Ju kortare avstånd till hindret, desto tätare ljuder signalen. Annat ljud från ljudanläggningen dämpas automatiskt.

Ljudsignal för hinder framåt och åt sidorna är aktiv då bilen är i rörelse men upphör efter att bilen varit stillastående ca 2 sekunder. Ljudsignal för hinder bakåt är aktiv även då bilen står still.

Vid avstånd inom ca 30 cm (1 fot) till ett hinder bakom eller framför bilen är tonen konstant och aktivt sensorfält närmast bilsymbolen är fylld.

Vid avstånd inom ca 25 cm (0,8 fot) till ett hinder åt sidorna är tonen intensivt pulserande och aktivt sektorfält skiftar färg från ORANGE till RÖD.

Parkeringshjälpens ljudnivå kan justeras under pågående ljudsignal med mittkonsolens [>II]-vred. Justering kan även göras i inställningar för parkeringshjälp.

OBS

Förutom i sektor närmast bilsymbolen, ges ljudvarningar endast för objekt vilka befinner sig direkt i bilens färdväg.

Varning

  • Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
  • Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen används.
  • Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.

Var detta till någon hjälp?