Parkeringshjälpkamera

Parkeringshjälpkamera*

Uppdaterad 11/9/2020

Parkeringshjälpkamera*

Parkeringskameran (PACPark Assist Camera) kan hjälpa föraren vid manövrering i trånga utrymmen genom att indikera hinder med kamerabild och grafik i centerdisplayen.

P5+6-1817 - Park Assist Camera, rear view with lines

Exempel på kameravy.

Zoom

Vid inzoomning släcks hjälplinjer.

– zooma in/ut
360°-vy* – aktiverar/deaktiverar samtliga kameror
PAS

Park Assist System

– aktiverar/deaktiverar parkeringshjälpsensorer
Linjer – aktiverar/deaktiverar hjälplinjer
Dragkrok* – aktiverar/deaktiverar hjälplinje för dragkrok*

Ej tillgänglig för alla modeller och marknader.

CTA* – aktiverar/deaktiverar Cross Traffic Alert

Parkeringskamera är en stödfunktion som aktiveras automatiskt när backväxeln väljs eller manuellt i centerdisplayen.

Varning

  • Parkeringssensorerna har döda/blinda vinklar där hinder inte kan upptäckas.
  • Var särskilt uppmärksam på människor och djur som befinner sig nära bilen.
  • Tänk på att bilens front kan svänga ut mot mötande trafik under parkeringsmanövern.
  • Föremål/hinder kan vara närmare bilen än de upplevs vara på bildskärmen.

Varning

  • Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
  • Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen används.
  • Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.

Var detta till någon hjälp?