Skyddsnät, skyddsgaller och insynsskydd

Sätta dit och ta bort skyddsgaller*

Uppdaterad 11/9/2020

Sätta dit och ta bort skyddsgaller*

Skyddsgallret hindrar last eller husdjur i lastutrymmet från att åka fram i kupén vid häftiga inbromsningar.

Skyddsgallret är krocktestat enligt lagkravet ECE R17 och uppfyller Volvos hållfasthetskrav.

P5-1717-XC90-Safety grille overview

Av säkerhetsskäl måste skyddsgallret alltid fästas och förankras på rätt sätt.

Varning

Inga personer får under några omständigheter befinna sig i lastutrymmet när bilen är i rörelse. Detta för att undvika personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka.

Skyddsgallrets delar utgörs av gallret samt två lösa fästbyglar. Fästbyglarna levereras med varsin tillhörande skruvhatt samt två plasthylsor till skyddsgallret.

Varning

Skyddsgallret får bara användas i den bakre position som beskrivs här. Takinfästningarna bakom framstolarna är inte avsedda för skyddsgallret.

Varning

Tredje stolsradensGäller 7-sitsig bil. säten måste av säkerhetsskäl vara nedfällda när skyddsgallret är monterat i bilen.

Viktigt

Det går inte att ha skyddsgallret monterat samtidigt som insynsskyddet.

Ditsättning

Fäll baksätet och lyft sedan in skyddsgallret genom någon av sidodörrarna bak eller via bakluckan – gallrets välvda/konvexa sida ska vara vänd mot lastutrymmet medan hakarna på var sida ska peka uppåt. Fästbyglarna och plasthylsorna ska inte användas i detta skede.

P5-1507 Protection grid step 1

För upp den ena av skyddsgallrets hakar i takinfästningens större hålighet (1).

Greppa gallret nära haken och dra/skjut det in i den mindre håligheten (2).

Haken är nu fixerad i takinfästningens ändläge.

Upprepa momenten i punkt 2 ovan för att fästa den andra haken i infästningen på motsatta sidan.

Varning

Kontrollera att skyddsgallrets hakar sitter fast ordentligt i takinfästningarna så att gallret inte riskerar att lossna.

P5-1507 Protection grid step 2

Haka i fästbygelns krok underifrån genom lastförankringsöglan vid lastgolvet och för in den gängade delen underifrån genom lastgallrets nedre fästhål (1).

Trä på en plasthylsa på den gängade delen av fästbygeln – hylsans fläns ska vara vänd uppåt – och för den ner genom hålet. Skruva sedan på skruvhatten tills dess nederkant befinner sig ca 5 mm från gallret (2).

Upprepa momenten i punkt 4 på andra sidan.

Centrera skyddsgallret och dra sedan åt de båda fästbyglarna växelvis tills gallret är ordentligt fixerat.

Borttagning

Ta bort skyddsgallret genom att utföra ovanstående moment i omvänd ordning.

Notera att lastbyglarna med fördel kan tas bort innan plasthylsorna avlägsnas från hålen i gallret.


Var detta till någon hjälp?