Skyddsnät, skyddsgaller och insynsskydd

Sätta dit och ta bort skyddsnät*

Uppdaterad 11/9/2020

Sätta dit och ta bort skyddsnät*

Skyddsnätet hindrar last från att åka fram i kupén vid häftiga inbromsningar.

Skyddsnätet monteras i fyra fästpunkter.

P5-1507 Cargo net - overview

Skyddsnätet måste av säkerhetsskäl alltid fästas och förankras enligt nedanstående beskrivning.

Nätet är tillverkat av stark nylonväv och kan fästas på två olika platser i bilen:

  • Bakre montering – bakom andra stolsraden.
  • Främre montering – bakom framsätena.

Varning

Last i lastutrymmet måste förankras väl, även med ett korrekt monterat skyddsnät.

Sätta dit skyddsnät

Varning

Det är nödvändigt att försäkra sig om att skyddsnätets övre infästningar är rätt monterade och att dragbanden är säkert påhakade.

Skadade skyddsnät får inte användas.

OBS

Vid främre montering monteras skyddsnätet enklast via bakdörrarna.

Veckla ut skyddsnätet och se till att den delade övre stången i nätet spärras i utfällt läge.

Haka fast nätets ena fästhake i främre eller bakre takfästet med dragbandens lås vända mot dig.

Haka fast nätets andra fästhake i takfästet på motsatt sida.

De teleskopiskt fjädrande fästhakarna underlättar inpassningen.

Var noga med att trycka fram nätets fästhakar till respektive takfästes främre ändläge.

P5-1507 Cargo net - rear mounting

Bakre montering.

Vid bakre montering:

Med nätet monterat i de bakre takfästena, kroka fast skyddsnätets dragband i lastutrymmets främre lastsäkringsöglor.

P5-1507 Cargo net - front mounting

Främre montering.

Vid främre montering:

Med nätet monterat i de främre takfästena, kroka fast dragbanden i de yttre öglorna bak på stolarnas glidskenor. Det underlättar om ryggstöden rätas upp och stolarna skjuts fram ett stycke.

Var observant på att inte pressa stol och ryggstöd hårt mot nätet när de skjuts bakåt igen. Justera bara tills stol eller ryggstöd vidrör nätet.

Viktigt

Om stol eller ryggstöd pressas hårt bakåt mot skyddsnätet kan nätet och takfästen skadas.

Spänn skyddsnätet med dragbanden.

Ta bort skyddsnät

Skyddsnätet kan enkelt tas loss och vikas ihop.

Minska spänningen i skyddsnätet genom att trycka in knappen i dragbandets lås och mata ut lite av dragbanden på respektive sida.

Tryck in spärrhakarna och ta loss dragbandets båda krokar.

Lossa övre infästningarna och lösgör nätet från takfästena.

Tryck in den röda knappen på stången för att kunna vika och sedan rulla ihop nätet. Förvara nätet i sitt fodral.


Var detta till någon hjälp?