Appar

Skapa ett Volvo ID

Uppdaterad 11/9/2020

Skapa ett Volvo ID

Det är möjligt att skapa Volvo ID på olika sätt. Om Volvo ID skapas på Min Volvo eller med Volvo On Call-app måste Volvo ID:t även registreras till bilen, för att de olika Volvo ID-tjänsterna ska vara möjliga att använda.

Skapa ett Volvo ID med appen Volvo ID

Ladda ner appen Volvo ID från Download Center i centerdisplayens appvy.

Starta appen och registrera en personlig e-postadress eller ett mobilnummer.

Följ instruktionerna som automatiskt skickas till den angivna e-postadressen/mobilnumret.

Ett Volvo ID är nu skapat och ID:t är automatiskt registrerat till bilen. Volvo ID-tjänsterna är nu möjliga att använda.

Skapa ett Volvo ID på Min Volvo

Gå in på volvocars.com och navigera vidare till Min Volvo.

Ange en personlig e-postadress eller ett mobilnummer.

Följ instruktionerna som automatiskt skickas till den angivna e-postadressen/mobilnumret.

Ett Volvo ID är nu skapat och redo att användas.

Skapa ett Volvo ID med Volvo On Call-appen

Bilar med Volvo On Call*.

Ladda ner senaste versionen av Volvo On Call-appen till telefonenFinns att hämta via t.ex. Apple App Store eller Google Play..

Välj att skapa Volvo ID.

Webbsidan för att skapa Volvo ID öppnas.

Ange en personlig e-postadress eller ett mobilnummer.

Följ instruktionerna som automatiskt skickas till den angivna e-postadressen/mobilnumret.

Ett Volvo ID är nu skapat och redo att användas.

Registrera ditt Volvo ID till bilen

Om Volvo ID skapades via webben eller med Volvo On Call-appen, registrera det till bilen:

Om det inte redan är gjort, ladda ner appen Volvo ID från Download Center i centerdisplayens appvy.

OBS

För att ladda ner appar måste bilen vara ansluten till internet.

Starta appen och fyll i ditt Volvo ID.

Följ instruktionerna som automatiskt skickas till e-postadressen/mobilnumret som är kopplat till ditt Volvo ID.

Ditt Volvo ID är nu registrerat till bilen. Volvo ID-tjänsterna är nu möjliga att använda.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system