Alkolås

Förbikoppling av alkolås*

Uppdaterad 11/9/2020

Förbikoppling av alkolås*

I händelse av en nödsituation eller om alkolåset är ur funktion, är det möjligt att koppla förbi alkolåset för att kunna köra bilen.

För deaktivering via respektive alkolås, se leverantörens manual.


Var detta till någon hjälp?