Utforska din manual

XC90 Recharge Plug-in Hybrid
2021 Late

Körlägen

14 Resultat

Regenererande bromsning*

Bilen återvinner rörelseenergi vid inbromsning för att minska bränsleförbrukningen och utsläppen.

Hold och Charge

I vissa situationer kan det vara bra att kunna styra hybridbatteriets laddningsgrad under pågående körning. Detta är möjligt med funktionerna Hold och Charge.

Körlägen

Valet av körläge påverkar bilens köregenskaper för att förbättra körupplevelsen och underlätta vid körning i speciella situationer.

Ändra körläge

Välj det körläge som är anpassat för nuvarande körförhållanden.Körläget ändras med reglaget i tunnelkonsolen.

Energifördelning med hjälp av kartdata*

I körläge Hybrid drivs bilen av både elmotorn och förbränningsmotorn. Om ett resmål har valts i navigationssystemet*, kan funktionen Predictive Efficiency* fördela förbrukningen av elenergi längs hela körsträckan med hjälp av kartdatan.

Launch-funktion*

Launch kan användas när maximal acceleration behövs från stillastående. Funktionen finns tillgänglig för körlägena: Hybrid, Constant AWD, Power och Individual .

Låghastighetskörning

Låghastighetsfunktionen (LSC* .

Aktivera och deaktivera låghastighetskörning

Det finns en funktionsknapp för låghastighetskörning med Hill Descent Control i centerdisplayens funktionsvy om bilen inte är utrustad med körlägesreglage i tunnelkonsolen.

Nivåkontroll* och stötdämpning

Bilens nivåkontroll reglerar bilens fjädrings- och stötdämpningsegenskaper automatiskt för så bra komfort och funktion under körning som möjligt. Det går även att reglera nivån manuellt för att underlätta vid lastning, eller vid in- och urstigning.

Inställningar för nivåkontroll*

Stäng av nivåkontrollen när bilen ska hissas upp med domkraft för att undvika problem med den automatiska nivåregleringen. Reglera nivån för att underlätta vid lastning, eller vid i- och urstigning.

Utförskörningshjälp

Utförskörningshjälp (HDC* .

Aktivera och deaktivera utförskörningshjälp

Det finns en funktionsknapp för utförskörningshjälp med Hill Descent Control i centerdisplayens funktionsvy om bilen inte är utrustad med körlägesreglage i tunnelkonsolen.

Räckvidd vid eldrift

Bilens räckvidd beror på flera faktorer. Förutsättningarna för att uppnå en lång räckvidd varierar efter de omständigheter och förhållanden som bilen körs i.

Fyrhjulsdrift

Fyrhjulsdrift (AWD* ) innebär att bilen driver samtidigt på alla fyra hjulen vilket förbättrar väggreppet.