Växellåda

Symboler och meddelanden för automatisk växellåda

Uppdaterad 11/9/2020

Symboler och meddelanden för automatisk växellåda

Om ett fel skulle uppstå i växellådan visas en symbol och ett meddelande i förardisplayen.

Viktigt

I avsikt att förhindra skada på någon av drivsystemets komponenter kontrolleras växellådans arbetstemperatur. Vid risk för överhettning tänds en varningssymbol i förardisplayen och ett textmeddelande visas – följ där given rekommendation.

Symbol

Innebörd

P5-XC90H-1519-Information or error message fro gearbox

Ett fel har uppstått i växellådan.

Läs meddelande i förardisplayen.

P5-1519-XC90 Hybrid-Dim soul symbol- transmission temperature

Varm eller överhettad växellåda.

Läs meddelande i förardisplayen.

P5-15w19-XC90H-Symbol-Reduced speed limit-warning

Tillfälligt fel på drivlinan.

Läs meddelande i förardisplayen.


Var detta till någon hjälp?