Växellåda

Växelväljarspärr

Uppdaterad 11/9/2020

Växelväljarspärr

Växelväljarspärren förhindrar oavsiktlig växling mellan olika växellägen i en automatisk växellåda.

Automatisk växelväljarspärr

Den automatiska växelväljarspärren har särskilda säkerhetssystem.

Från parkeringsläge – P eller neutralläge – N

För att kunna föra växelväljaren från P eller N -läget till ett annat växelläge måste bromspedalen vara nedtryckt och tändningsläget vara II. För vissa varianter av växellådor måste motorn vara igång.

Om växelväljaren är i läge N och bilen har stått stilla i minst 3 sekunder (oavsett om motorn är igång eller inte) är växelväljaren spärrad.

Meddelande i förardisplayen

Om växelväljaren är spärrad visas ett meddelande i förardisplayen t.ex. Växelspak Trampa ned bromsen för att aktivera växelspaken.

Växelväljaren spärras inte mekaniskt.


Var detta till någon hjälp?