Klimat

Röststyra klimatGäller vissa marknader.

Uppdaterad 11/15/2021

Röststyra klimatGäller vissa marknader.

Kommando för röststyrning av klimatanläggningen för att t.ex. ändra temperatur, aktivera eluppvärmt säte* eller ändra fläktnivå.

Tryck på och säg något av följande kommandon:

 • "Klimat" – startar en dialog för klimat och visar exempel på kommandon.
 • "Ställ in temperaturen på X grader" – ställer in önskad temperatur.
 • "Öka temperaturen"/"Minska temperaturen" – höjer/sänker inställd temperatur ett steg.
 • "Synka temperaturen" – synkroniserar temperaturen för samtliga klimatzoner i bilen med förarsidans inställda temperatur.
 • "Rikta fläkten mot golvet"/"Rikta fläkten mot kupén" – öppnar önskat luftflöde.
 • "Rikta bort fläkten från golvet"/"Rikta bort fläkten från kupén" – stänger önskat luftflöde.
 • "Ställ in fläkten på max"/"Stäng av fläkten" – ändrar fläktnivå till Max/Off.
 • "Öka fläkten"/"Minska fläkten" – höjer/sänker inställd fläktnivå ett steg.
 • "Sätt på autoklimat" – aktiverar automatreglerat klimat.
 • "Sätt på AC"/"Stäng av AC" – aktiverar/deaktiverar luftkonditioneringen.
 • "Sätt på återcirkulationen"/"Stäng av återcirkulationen" – aktiverar/deaktiverar luftåtercirkulationen.
 • "Sätt på defrostern"/"Stäng av defrostern" – aktiverar/deaktiverar avfrostning av rutor och backspeglar.
 • "Sätt på maxdefrostern"/"Stäng av maxdefroster" – aktiverar/deaktiverar max defroster.
 • "Sätt på elektrisk defroster"/"Stäng av elektrisk defroster" – aktiverar/deaktiverar eluppvärmd vindruta*.
 • "Sätt på bakre defroster"/"Stäng av bakre defroster" – aktiverar/deaktiverar eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar.
 • "Sätt på rattvärmen"/"Stäng av rattvärmen" – aktiverar/deaktiverar eluppvärmd ratt*.
 • "Öka rattvärmen"/"Minska rattvärmen" – höjer/sänker inställd nivå för eluppvärmd ratt* ett steg.
 • "Sätt på stolsvärmen"/"Stäng av stolsvärmen" – aktiverar/deaktiverar eluppvärmt förarsäte*.
 • "Öka stolsvärmen"/"Minska stolsvärmen" – höjer/sänker inställd nivå för eluppvärmt förarsäte* ett steg.
 • "Sätt på stolsfläkten"/"Stäng av stolsfläkten" – aktiverar/deaktiverar ventilerat förarsäte*.
 • "Öka stolsfläkten"/"Minska stolsfläkten" – höjer/sänker inställd nivå för ventilerat förarsäte* ett steg.

OBS

Alla systemspråk stödjer inte röststyrning. De som gör det markeras med symbolen i listan över tillgängliga systemspråk. Läs mer om var den informationen hittas i avsnittet om inställningar för röststyrning.


Var detta till någon hjälp?