Bilfunktioner

24 Resultat

Begränsa bilfunktioner med Red Key

När du lånar ut din bil har du möjlighet att begränsa bilens funktioner med en Red Key. På förhand kan du bland annat ställa in en hastighetsbegränsning eller maxvolym för högtalarna.

IntelliSafe - säkerhetskontroll vid start

När du startar bilen efter att den varit helt avstängd visas en säkerhetskontroll av bilens förarstödsystem i förardisplayen. Detta är en ny visuell funktion som tillkommer med mjukvara som släpps november 2017.

Parallell parkering med Park Assist Pilot

Med tillvalet Park Assist Pilot kan du få assistans vid parallell parkering. Här finner du information och instruktionsvideo som beskriver hur du kan använda dig av funktionen.

Ställa klockan

Första gången du använder bilen, eller om strömmen till bilens batteri har brutits, kan du behöva göra inställningar för tid och datum. Det är viktigt att klockan är inställd, bland annat för att bilen ska kunna ansluta till internet.

Hold och Charge

Med funktionerna Hold och Charge har du möjlighet att styra hybridbatteriets laddning när du kör. Hold och Charge har ersatt körläget Save som tidigare fanns i bilar med hybridmotorer.

Förarprofiler

För att din Volvo ska vara anpassad för just dig varje gång du sätter dig i bilen, har du möjlighet att spara och skydda dina personliga inställningar i förarprofiler. Förarprofilerna kan kopplas till bilens nycklar och vid upplåsning anpassas bilens inställningar efter den förarprofil som är kopplad till nyckeln som används.

Vinkelrät parkering med Park Assist Pilot

Med tillvalet Park Assist Pilot kan du få assistans vid vinkelrät parkering. Här finner du information och instruktionsvideo som beskriver hur du kan använda dig av funktionen.

Privat låsning

När du lämnar bilen för service, på hotell eller liknande, har du möjlighet att använda funktionen privat låsning för att låsa handskfacket, bakluckan, bagageluckan eller baksätet. Funktionen privat låsning varierar beroende på bilmodell.

Bra att veta om bilens fönster

Från förardörren går det att styra bilens alla fönsterhissar och från övriga dörrar går det att styra respektive fönsterhiss. För vissa modeller finns även möjlighet att välja till panoramatak.

IntelliSafe - förarstöd och säkerhet

IntelliSafe är Volvo Cars tankesätt kring bilsäkerhet och består av ett antal funktioner som aktivt eller passivt kan hjälpa dig med din körning i olika situationer. Till exempel kan funktionerna hjälpa till att hålla ett visst tidsavstånd till fordon framför dig, förhindra en kollision genom att varna och bromsa bilen eller hjälpa till att parkera.

Large Animal Detection

Om ett större djur dyker upp framför din bil kan Large Animal Detection, som är en del av City Safety, i vissa situationer varna för djuret samt ge bromsassistans.

Connected Safety

Funktionen Connected Safety kan informera föraren om att ett annat fordon längre fram på aktuell väg har aktiverat dess varningsblinkers eller detekterat halt väglag. Information om halt väglag kan också utfärdas om den egna bilen detekterar halka.

Hur märker jag att en säkerhetsfunktion aktiveras?

Om du upplever att bilen på egen hand agerar på ett sätt du inte hade förväntat dig kan det bero på att någon av bilens säkerhetsrelaterade funktioner har aktiverats.

Uppdaterat utseende på varningsmeddelanden för Pilot Assist, farthållare, adaptiv farthållare och fartbegränsare

För funktionerna Pilot Assist, farthållare (CC), adaptiv farthållare (ACC) och fartbegränsare (SL) uppdaterades utseendet på vissa varningsmeddelanden i och med mjukvaruuppdatering släppt i maj 2018.

Tips vid användning av Pilot Assist

Pilot Assist är en komfortfunktion som kan ge dig styrhjälp och hjälpa dig att hålla avståndet till en bil framför dig. Till en början kan det kännas som en ny upplevelse när Pilot Assist hjälper till att styra bilen och du kan behöva köra några mil med Pilot Assist innan du känner dig helt bekväm med funktionen. Nedan finns tips som kan hjälpa dig vid användning av Pilot Assist.

Automatisk start av sätesvärmare

Funktionen för automatisk start av sätesvärmare varierar beroende på bilmodell och skiljer sig åt mellan förar- och passagerarsidan.

Koppla förarprofil till nyckel

Personliga inställningar för bland annat säten, klimat, ljud, navigation och kommunikation kan sparas i förarprofiler och kopplas till någon av bilens nycklar.

Redigera och skydda förarprofil

Du kan spara personliga inställningar, anpassade efter dig, i en förarprofil genom att skydda profilen. Då sparas de inställningar som är satta vid låstillfället. Du kan också namnge eller döpa om en profil när du vill.

Hantera baklucka med fotrörelse

När du har händerna upptagna kan du med en enkel fotrörelse under bilens bakre stötfångare öppna eller stänga bakluckan. Funktionen är ett tillval och varierar beroende på bilmodell.

Pilot Assist och Körfältsassistans

Pilot Assist är en komfortfunktion som kan hjälpa till att hålla bilen inom det egna körfältet och att hålla avståndet till framförvarande fordon. Lane Keeping Aid är en funktion som på liknande sätt kan hjälpa till att i vissa situationer reducera risken för att bilen oavsiktligt lämnar eget körfält.

Styrassistans vid kollisionsrisk

Funktionen styrassistans vid kollisionsrisk kan hjälpa dig att reducera risken för att bilen oavsiktligt lämnar körfältet och/eller kolliderar med ett annat fordon eller hinder genom att aktivt styra bilen tillbaka in i körfältet och/eller väja.

Köra ut från parallell parkering med Park Assist Pilot

Med tillvalet Park Assist Pilot kan du få assistans när du ska köra ut från en parallell parkering. Här finner du information och instruktionsvideo som beskriver hur du kan använda dig av funktionen.

Sekretesslåsning

Syftet med sekretesslåsning, som på vissa modeller kallas privat låsning, är att kunna låsa bagagelucka/baklucka och handskfack men ändå ha möjlighet att öppna dörrarna och starta bilen. Sekretesslåsning är fördelaktigt när du ska lämna din bil för service eller till ett hotell.

Park Assist Pilot

Tillvalet Park Assist Pilot är en funktion som kan assistera dig med manövrering av din bil vid parkering. Den kan också assistera med styrning vid utkörning från en parallell parkering. I den här artikeln finner du videor, information och länkar till instruktioner som visar hur och när du kan använda funktionen.