Bilfunktioner

Bra att veta om bilens fönster

Uppdaterad 1/21/2020

Bra att veta om bilens fönster

Från förardörren går det att styra bilens alla fönsterhissar och från övriga dörrar går det att styra respektive fönsterhiss. För vissa modeller finns även möjlighet att välja till panoramatak.

Använda fönsterhissar

För att fönsterhissarna ska kunna användas måste tändningsläget vara lägst I. Du kan styra alla fönsterhissar med knapparna vid förardörren. De övriga knappsatserna kan endast styra respektive fönsterhiss. Endast en knappsats i taget kan användas.

16w10 - Support site - Window buttons

Knappar för fönsterhissar i förardörr. Reglagepanelens utseende kan variera beroende på bilmodell.

Varning

Kontrollera att inget barn eller andra passagerare kommer i kläm när fönstren stängs från förardörren.

Kontrollera att barn eller andra passagerare inte kommer i kläm om/när fönstren stängs med hjälp av fjärrnyckel.

Om det finns barn i bilen - tänk på att alltid bryta strömmen till fönsterhissarna genom att sätta bilens elsystem i tändningsläge 0 och ta sedan med nyckeln då bilen lämnas.

Hastigheter över 180 km/h (112 mph)

Det går inte att öppna bilens fönster vid hastigheter över 180 km/h (112 mph), men du kan alltid stänga dem.

Pulserande vindljud

Om du upplever ett pulserande vindljud när de bakre fönsterrutorna är öppna kan du även öppna de främre fönsterrutorna en aning för att minska detta.

Panoramatak

Panoramatak är tillval för vissa modeller.

Panoramataket består av två glassektioner, en främre som är öppningsbar och en bakre som består av ett fast takglas.

16w06 - Support site - Panorama roof

Panoramatak med öppningsbar lucka.

Varning

Barn, andra passagerare eller föremål kan klämmas av panoramatakets rörliga delar.

Manövrera alltid panoramataket under uppsikt.

Låt inte barn leka med manövreringsreglaget.

Tänk på att alltid bryta strömmen till panoramataket genom att sätta bilens elsystem i tändningsläge 0 och ta sedan med nyckeln då bilen lämnas.

OBS

Öppna inte panoramataket när lasthållare är monterad.

OBS

Vi rekommenderar att du läser ägarmanualen för din bilmodell för mer information och eventuella viktiga varningar.

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 och senare

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 och senare

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

S60 och S60 Twin Engine av årsmodell 2020 och senare


Denna artikel gäller

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 och senare

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 och senare

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

S60 och S60 Twin Engine av årsmodell 2020 och senare


Var detta till någon hjälp?