Bilfunktioner

Hantera baklucka med fotrörelse

Uppdaterad 1/21/2020

Hantera baklucka med fotrörelse

När du har händerna upptagna kan du med en enkel fotrörelse under bilens bakre stötfångare öppna eller stänga bakluckan. Funktionen är ett tillval och varierar beroende på bilmodell.

Använd fotrörelse

För att underlätta öppning eller stängningObservera att funktionen stängning med fotrörelse kräver tillval "Elmanövrerad bagagelucka". av baklucka kan detta göras med en fotrörelse under den bakre stötfångaren. För att kunna använda funktionen måste bilen vara utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning"Nyckelfri låsning/upplåsning" är ett tillval.. Om din bil är utrustad med tillvalet har dörrhandtagen en nedsänkning på utsidan för låsning och en beröringskänslig yta på insidan för upplåsning.

Nedanstående videor och instruktioner visar hur du öppnar baklucka med fotrörelse för olika modeller.

Öppna/stänga bakluckan med fotrörelse - XC60

Öppna/stänga baklucka med fotrörelse - XC60

Öppna/stänga bakluckan med fotrörelse - XC90

Öppna/stänga bakluckan med fotrörelse - XC90

Öppna/stänga bagageluckan med fotrörelse - S90

Öppna/stänga bagageluckan med fotrörelse - S90

Öppna/stänga bakluckan med fotrörelse - V90

Öppna/stänga bakluckan med fotrörelse - V90

Använda funktionen

För att öppna eller stänga baklucka med fotrörelse behöver fjärrnyckeln vara inom 1 meter från luckanObservera att funktionen stängning med fotrörelse kräver tillval "Elmanövrerad bagagelucka".. Fjärrnyckeln behöver inte tas fram utan kan ligga kvar i fickan, vilket kan vara bekvämt vid lastning om händerna är fulla. Du öppnar eller stänger bakluckan på följande sätt:

Gör en framåtriktad sparkrörelse under den vänstra delen av den bakre stötfångaren. Ta sedan ett steg tillbaka. Stötfångaren behöver inte vidröras.

En kort ljudsignal hörs när öppning/stängning aktiveras – bakluckan öppnas/stängs.

Om bakluckan är i öppet läge så sker alltid en stängning vid aktivering via fotrörelseObservera att funktionen stängning med fotrörelse kräver tillval "Elmanövrerad bagagelucka"..

Bakluckan kan även stängas med knappen på instrumentpanelen, med fjärrnyckeln eller med knappen/knapparnaGäller bara bilar utrustade med tillval "Elmanövrerad bagagelucka". på bakluckans undersida.

Om flera sparkrörelser görs utan att godkänd fjärrnyckel finns inom systemets räckvidd kommer öppning inte vara möjlig igen förrän efter en viss tid.

Håll inte kvar foten under bilen, detta kan göra att aktiveringen misslyckas.

16w10 - Support site - Foot movement 1

Sensorns placering under stötfångaren.

16w10 - Support site - Foot movement 2

Sparkrörelse inom sensorns aktiveringsområde.

Avbryta öppning/stängning

Gör en framåtriktad sparkrörelse under pågående öppning/stängning för att stoppa bakluckans rörelse.

För att avbryta öppning/stängning behöver fjärrnyckeln inte vara i närheten av bilen.

OBS

 • Var uppmärksam på att öppning/stängning av bakluckan kan aktiveras i biltvätt eller dylikt om fjärrnyckeln är inom systemets räckvidd (ca 1 meter från sensorn).
 • För att funktionen ska fungera som det är tänkt bör bakre stötfångare hållas ren från ren från is, snö, smuts eller dylikt.

Med tillbehöret Skid plate/Diffuser

Tillval för XC60, XC60 Twin Engine, XC90 och XC90 Twin Engine.

Om bilen är utrustad med tillbehöret Skid plate/Diffuser är sensorn placerad ut mot vänster hörn av stötfångaren. För att aktivera funktionen öppning/stängning av baklucka med fotrörelse behöver fjärrnyckeln vara inom sensorns räckvidd (ca 1 meter från sensorn).

16w10 - Support site - Foot movement sensor

Sensorn är placerad vid vänster hörn av stötfångaren.

För att aktivera öppning/stängning med hjälp av fotrörelse på bil utrustad med tillbehöret Skid plate/Diffuser görs fotrörelsen från sidan av bilenObservera att funktionen stängning med fotrörelse kräver tillval "Elmanövrerad bagagelucka"..

16w10 - Support site - Foot movement sensor 2

Sparkrörelse inom sensorns aktiveringsområde.

Hur skiljer sig funktionen mellan olika modeller?

Funktionen är ett tillval och kan variera beroende på bilmodell.

Nedan hittar du information om hur funktionen skiljer sig mellan de olika bilmodellerna.

S60

För S60 finns funktionen som tillval i ett utföranden:

 • Bagageluckan går att öppna med en fotrörelse

S90

För S90 finns funktionen som tillval i två utföranden:

 • Bagageluckan går att öppna med en fotrörelse
 • Bagageluckan går att öppna och stänga med en fotrörelse

  Observera att funktionen stängning med fotrörelse kräver tillval "Elmanövrerad bagagelucka".

XC40, XC60, XC90, V60 och V90

För XC40, XC60, XC90, V60 och V90 finns funktionen som tillval i två utföranden:

 • Bakluckan går att öppna och stänga med en fotrörelse

  Observera att funktionen öppning och stängning med fotrörelse kräver tillval "Elmanövrerad baklucka".

 • Bakluckan går att låsa upp med fotrörelse (bakluckan lyfts sedan manuellt för att öppna den)

OBS

Vi rekommenderar att du läser ägarmanualen för din bilmodell för mer information och eventuella viktiga varningar.

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 och senare

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 och senare

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

S60 och S60 Twin Engine av årsmodell 2020 och senare


Denna artikel gäller

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 och senare

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 och senare

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

S60 och S60 Twin Engine av årsmodell 2020 och senare


Var detta till någon hjälp?