Bilfunktioner

Hur märker jag att en säkerhetsfunktion aktiveras?

Uppdaterad 11/25/2019

Hur märker jag att en säkerhetsfunktion aktiveras?

Om du upplever att bilen på egen hand agerar på ett sätt du inte hade förväntat dig kan det bero på att någon av bilens säkerhetsrelaterade funktioner har aktiverats.

Vad händer i din bil?

Det finns flera funktioner i din bil som aktivt kan bidra till att öka säkerheten i trafiken, både för dig och för andra trafikanter. För att du inte ska bli överraskad om någon av funktionerna aktiveras har du här möjlighet att se en översikt över de olika funktionerna och hur de kan agera i en kritisk situation. Om en funktion skulle aktiveras kan du dessutom informeras om detta via textmeddelande i förardisplayen.

OBS

Här beskrivs funktionerna i korthet. För mer detaljerad information och viktiga varningar gällande funktionerna etc., se ägarmanualen för din bilmodell.

Vissa av systemen är standardmonterade medan andra är tillval. Detta kan variera beroende på marknad, årsmodell och bilmodell.

Du kan varnas med symboler, ljud, ljus eller vibrationer

Säkerhetsfunktionerna i din Volvo kan varna dig på olika sätt. Med t.ex. vibrationer i ratten, bromspulsvarningar, med ljus- eller ljudsignaler eller genom symboler i förar- eller Head-up-displayenHead-up-displayen syns i vindrutan och är ett tillval. Gäller ej XC40.. Nedan kan du läsa om säkerhetsfunktionerna och hur de kan varna dig.

Blind Spot Information

16w17 - Support site - Blind spot information (Symbol)

Blind Spot Information, BLIS, är konstruerad att varna för snabbt upphinnande fordon samt fordon snett bakom och vid sidan av ditt fordon för att ge dig stöd i tät trafik på vägar med flera körfält i samma riktning.

16w17 - Support Site - Blind spot information (mirror)

BLIS varnar med en indikeringslampa i sidospegeln, med fast sken och blinkande ljus.

City Safety

16w17 - Support site - City Safety (Symbol)

City Safety är en funktion som kan förhindra eller lindra en kollision med fotgängare, cyklister, större djur eller fordon. Ljus-, ljud- och bromspulsvarningar ges vid risk för kollision för att hjälpa föraren att agera i tid. Om föraren inte reagerar på varningen och risken för kollision bedöms överhängande kan City Safety automatiskt bromsa bilen.

 • Bromspulsvarningar, ljus- och ljudsignaler.
 • Bilen bromsar i vissa lägen om föraren inte själv agerar inom rimlig tid.

Cross Traffic Alert

16e17 - Support site - Cross Traffic Alert (Symbol)

Cross Traffic Alert, CTA, är en funktion avsedd att varna för korsande trafik då bilen backasFör XC40 av årsmodell 2018 och senare finns tillvalet CTA med auto-broms som kompletterande förastöd till BLIS. Se din ägarmanual för mer information..

 • Ljudsignal från vänster eller höger högtalare beroende på från vilket håll objektet närmar sig.
 • Ikon i förardisplayen.
 • Ikon i parkeringshjälpkamerans topp-vy.

Avståndsvarning

Gäller ej XC40.

16w17 - Support site - Distance Alert - Head-up Display

AvståndsvarningDistance Alert kan varna dig om tidsavståndet till framförvarande fordon blir för kort.

 • Om avståndet till framförvarande bil blir för kort enligt det förinställda värdet visas varningsljus och/eller en symbol i vindrutan. För att ha funktionen måste bilen vara utrustad med Head-up-display

  Head-up-display syns i vindrutan och är ett tillval. Gäller ej XC40.

  .

Driver Alert Control

16w17 - Support Site - Driver Alert Control - (Display)

Driver Alert Control, DAC, är avsedd att fånga förarens uppmärksamhet om denne börjar få ett vingligt körbeteende, t.ex. om föraren är distraherad eller håller på att somna.

 • Ljudsignal kombinerat med en symbol i förardisplayen och meddelandet Dags att ta en paus snart?.

Körfältsassistans

16w17 - Support Site - Lane Keeping Aid (Symbol)

Körfältsassistans, LKALane Keeping Aid, kan hjälpa dig att minska risken för att bilen oavsiktligt lämnar det egna körfältet. Eftersom du själv kan välja inställning för hur funktionen ska assistera dig kan upplevelsen av säkerhetsfunktionen variera.För mer information om hur du ställer in olika inställningar för körfältsassistans, funktionsbeskrivningar och viktiga varningar, se ägarmanualen för din bil.

 • Styrhjälp: Om funktionen upptäcker att bilen närmar sig en sidolinje kommer du känna att ett svagt styrpålägg läggs på ratten. Kom ihåg att båda händerna måste vara på ratten för att funktionen ska fungera.
 • Varning: Om funktionen upptäcker att bilen närmar sig en sidolinje varnas du genom vibrationer i ratten.
 • Båda: Du varnas med vibrationer och ett lätt styrpålägg läggs på ratten.

Styrassistans vid kollisionsrisk

Funktionen assistans vid kollisionsrisk kan hjälpa dig att minska risken för att bilen oavsiktligt lämnar körfältet och/eller kolliderar med ett annat fordon eller hinder. Funktionen kan assistera dig genom att hjälpa till med att styra tillbaka bilen in i det egna körfältet och/eller väja.För mer information om styrassistans vid kollisionsrisk, mer utförlig funktionsbeskrivning och viktiga varningar, se ägarmanualen för din bil.

När du startar funktionen aktiveras tre delfunktioner som kan hjälpa till vid olika situationer. Hur funktionen upplevs kan därför skilja sig något åt beroende på vilken delfunktion det är som aktiveras.

 • Styrassistans vid risk för avåkning: Om kameran läser av att bilen är på väg att korsa vägkanten kan du känna att funktionen försöker styra bilen tillbaka in i det egna körfältet. Om styringreppet inte bedöms tillräckligt kommer funktionen även att försöka bromsa bilen. Inget styr- eller bromsingrepp kommer göras om du har blinkers igång och om funktionen bedömer att bilen körs aktivt av dig som förare, kommer aktivering av funktionen att hållas tillbaka.
 • Styrassistans vid risk för kollision med mötande: Om bilen är på väg att lämna det egna körfältet samtidigt som ett mötande fordon närmar sig kan funktionen hjälpa dig som förare att styra tillbaka bilen in i det egna körfältet genom styringrepp. Inget styr- eller bromsingrepp kommer göras om du har blinkers igång och om funktionen bedömer att bilen körs aktivt av dig som förare, kommer aktivering av funktionen att hållas tillbaka.
 • Styrassistans vid risk för påkörning bakifrån

  Tillval/tillbehör. Gäller ej S60, V60 och XC40, se manualen för din bil för mer information om hur styrassistans vid kollisionsrisk kan assistera dig.

  : Om bilen är på väg att att lämna eget körfält samtidigt som ett annat fordon befinner sig snett bakom, i döda vinkeln eller närmar sig snabbt bakifrån kan funktionen assistera med att styra tillbaka bilen in i det egna körfältet. Även om blinkers är igång och du aktivt styr fordonet kan funktionen hjälpa till med styringrepp.

Rear Collision Warning

Gäller ej XC40.

16w17 - Support Site - Rear Collision Warning

Rear Collision Warning, RCW, är ett system som kan hjälpa dig att undvika att bli påkörd bakifrån av upphinnande fordon. Om systemet upptäcker risk för kollision bakifrån kan det varna och sätta in följande insatser beroende på förutsättningarna:

 • Intensiva blinkningar med körriktningsvisarna.
 • Vid lägre hastigheter kan RCW sträcka säkerhetsbältena genom att aktivera bältesförsträckare och aktivera Whiplash Protection System.
 • Om bilen är stillastående kan färdbromsen aktiveras

Roll Stability Control

Gäller endast för XC40-, XC60- och XC90-modeller.

16w17 - Support site - Roll stability control symbol

Roll Stability Control, RSC, är ett stabiliseringssystem som i vissa situationer kan hjälpa till att reducera risken för att välta och slå runt vid t.ex. häftiga undanmanövrar eller om bilen får sladd. Om systemet registrerar att risk för att bilen ska välta föreligger kan det reagera genom följande insatser:

 • Motorns vridmoment sänks.
 • Ett eller flera hjul bromsas.

Whiplash Protection System (WHIPS)

WHIPS är en funktion som kan skydda mot pisksnärtsskador. Systemet består av energiupptagande ryggstöd och sittdyna samt ett för systemet anpassat nackskydd i framsätena.

Varning

Funktionerna som beskrivs är kompletterande hjälpmedel - de kan inte hantera alla situationer i alla förhållanden.

Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt samt enligt gällande trafikregler och bestämmelser.

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 och senare

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 och senare

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

S60 och S60 Twin Engine av årsmodell 2020 och senare


Denna artikel gäller

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 och senare

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 och senare

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

S60 och S60 Twin Engine av årsmodell 2020 och senare


Var detta till någon hjälp?