Bilfunktioner

IntelliSafe - förarstöd och säkerhet

Uppdaterad 11/25/2019

IntelliSafe - förarstöd och säkerhet

IntelliSafe är Volvo Cars tankesätt kring bilsäkerhet och består av ett antal funktioner som aktivt eller passivt kan hjälpa dig med din körning i olika situationer. Till exempel kan funktionerna hjälpa till att hålla ett visst tidsavstånd till fordon framför dig, förhindra en kollision genom att varna och bromsa bilen eller hjälpa till att parkera.

IntelliSafe - Stödja

Som en del av IntelliSafe finns stödjande funktioner som kan hjälpa dig att framföra din bil på ett säkrare sätt. Nedan hittar du information om de förarstödsfunktioner som Volvo erbjuder.

OBS

Här beskrivs funktionerna i korthet. För mer detaljerad information och viktiga varningar etc., se ägarmanualen för din bilmodell.

Vissa av funktionerna är standardmonterade medan andra är tillval. Detta kan variera beroende på marknad, årsmodell och bilmodell.

Pilot Assist

Pilot Assist kan hjälpa dig att framföra bilen mellan körfältets sidomarkeringar och hålla jämn hastighet kombinerat med att hålla ett förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.

16w06 - Support site - Intelli Pilot Assist

Pilot Assist kan bland annat hjälpa dig att framföra bilen mellan körfältets sidomarkeringar.

Blind Spot Information

Funktionen Blind Spot Information, BLIS, är konstruerad för att hjälpa dig att upptäcka fordon snett bakom och vid sidan av ditt fordon för att kunna ge dig stöd i tät trafik på vägar med flera körfält i samma riktning.

Cross Traffic Alert

Cross Traffic Alert, CTA, kan varna dig för korsande trafik då bilen backas. CTA är ett komplement till Blind Spot Information (BLIS).För XC40 modellår 2018 och senare är CTA utrustad med funktionen auto-broms. Se din ägarmanual för mer information.

Parkeringshjälp

Parkeringshjälp kan assistera dig vid parkering i trånga utrymmen genom att indikera avstånd till hinder med ljudsignaler kombinerat med grafik i centerdisplayen.

Aktiv parkeringshjälp

Funktionen aktiv parkeringshjälp (Park Assist Pilot, PAP) kan, i vissa fall, hjälpa dig att parkera eller lämna en parkeringsplats genom att assistera med styrning in i eller ut ur en parkeringsficka.

Parkeringshjälpkamera

Parkeringshjälpkameran kan assistera dig vid parkering i trånga utrymmen genom att indikera hinder med kamerabild och grafik i centerdisplayen.

Trafikskyltsinformation

Funktionen trafikskyltsinformation (Road Sign Information, RSI) kan hjälpa dig att observera vissa hastighetsrelaterade trafik- och förbudsskyltar som du passerar.

Elektronisk stabilitetskontroll

Elektronisk stabilitetskontroll (Electronic Stability Control, ESC) kan hjälpa dig att undvika sladd och kan förbättra bilens framkomlighet och består av följande delfunktioner:

 • Stabilitetsfunktion

  Kallas även antisladdfunktion

 • Antislir- och dragkraftsfunktion
 • Motorbromskontroll
 • Släpvagnsstabilisator

Adaptiv farthållare

Den adaptiva farthållaren (Adaptive Cruise Control, ACC) kan hjälpa dig att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.

Fartbegränsare

En fartbegränsare (Speed Limiter, SL) kan betraktas som en omvänd farthållare - du reglerar hastigheten med gaspedalen men fartbegränsaren hjälper till att hindra dig från att av misstag överträda en i förväg inställd hastighet.

Farthållare

Farthållaren (Cruise Control, CC) kan hjälpa dig att hålla en jämn hastighet, vilket kan ge en mer avkopplande körupplevelse på motorvägar och långa raka landsvägar i jämna trafikflöden.

Rear Collision Warning

Rear Collision Warning, RCW, är ett system som kan hjälpa dig att undvika att bli påkörd bakifrån av upphinnande fordon.

Driver Alert Control

Driver Alert Control, DAC, är en funktion avsedd att fånga förarens uppmärksamhet om denne börjar få ett vingligt körbeteende, t.ex. om föraren är distraherad eller håller på att somna.

Roll Stability Control

Gäller endast för XC40-, XC60- och XC90-modeller.

Roll Stability Control, RSC, är ett stabiliseringssystem som i vissa situationer kan hjälpa till att reducera risken för att välta och slå runt vid t.ex. häftiga undanmanövrar eller om bilen får sladd.

Automatiskt helljus

Automatiskt helljus är en funktion som med en kamerasensor i vindrutans överkant kan upptäcka mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus, och växlar då från helljus till halvljus. Funktionen kan också ta hänsyn till gatubelysning.

Tunneldetektering

Tunneldetektering innebär att bilen kan känna av när den körs in i en tunnel och skiftar då automatiskt från varselljus till halvljus.

Fyrhjulsdrift

Fyrhjulsdrift (AWDAll Wheel Drive) innebär att bilen driver samtidigt på alla fyra hjulen vilket kan förbättra väggreppet.

Varning

Funktionerna som beskrivs är kompletterande hjälpmedel - de kan inte hantera alla situationer i alla förhållanden.

Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt samt enligt gällande trafikregler och bestämmelser.

IntelliSafe - Förebygga

Connected Safety

Connected Safety kan kommunicera information mellan din bil och andra fordon via internet. Funktionen är tänkt att göra föraren medveten om att en eventuellt trafikfarlig situation kan finnas längre fram på vägen. Connected Safety kan i vissa fall informera föraren om att ett annat fordon längre fram har aktiverat dess varningsblinkers eller detekterat halt väglag. Kommunikationen mellan fordon fungerar enbart för de fordon som är utrustade med funktionen Connected Safety och har den aktiverad.

Avståndsvarning

Funktionen avståndsvarning (Distance Alert)Funktionen finns bara tillgänglig i bilar som kan visa information på vindrutan med en s.k Head-up-display. kan varna dig om tidsavståndet till framförvarande fordon blir för kortGäller ej XC40..

Körfältsassistans

Körfältsassistans, LKALane Keeping Aid, kan hjälpa dig att på motorvägar och liknande större leder minska risken för att bilen oavsiktligt lämnar det egna körfältet.

Styrassistans vid kollisionsrisk

Funktionen Assistans vid kollisionsrisk kan hjälpa föraren att reducera risken för att bilen oavsiktligt lämnar körfältet och/eller kolliderar med ett annat fordon eller ett hinder genom att aktivt styra bilen tillbaka in i körfältet och/eller väja.

Funktionen Assistans vid kollisionsrisk består av tre delfunktioner:

 • Styrassistans vid risk för avåkning
 • Styrassistans vid risk för kollision med mötande
 • Styrassistans vid risk för påkörning bakifrån

  Tillval/tillbehör. Gäller ej S60, V60 och XC40, se manualen för din bil för mer information om hur styrassistans vid kollisionsrisk kan assistera dig.

City Safety

City Safety är en funktion som kan förhindra eller lindra en kollision med fotgängare, cyklister, större djur eller fordon. Ljus-, ljud- och bromspulsvarningar ges vid risk för kollision för att hjälpa dig att agera i tid. Om systemet bedömer att du som förare reagerar otillräckligt på varningen och risken för kollision kvarstår kan bromsunderstöd aktiveras vilket kan förstärka en inbromsning. Om bromsning eller undamanöver ändå ej påbörjas kan City Safety dessutom aktivera auto-broms som automatiskt kan bromsa bilen.

IntelliSafe - Säkerhet

Din Volvo är utrustad med flera samverkande funktioner som i vissa situationer kan hjälpa till att skydda förare och passagerare vid händelse av en olycka.

Bland annat är din Volvo utrustad med ett antal sensorer som vid en olycka kan reagera och aktivera olika funktioner, t.ex. olika typer av krockkuddar och säkerhetsbältets bältesförsträckare. Beroende på den specifika olyckssituationen, t.ex. kollisioner i olika vinklar, rundslagning eller avkörning, kan funktionerna reagera på olika sätt för att ge skydd.

Utöver det finns rent mekaniska funktioner som Whiplash Protection System och Pedestrian Protection System. Bilen är också byggd så att en stor del av kraften vid en kollision fördelas till balkar, stolpar, golv, tak och andra delar av karossen.

Pedestrian Protection System

Pedestrian Protection System (PPS) är en funktion som i vissa frontala kollisioner bidrar till att lindra en fotgängares sammanstötning med bilen. Funktionen fungerar genom att sensorer i fronten på bilen reagerar vid vissa frontalkollisioner med en fotgängare varpå den bakre delen av motorhuven lyfts.

Whiplash Protection System

Whiplash Protection System (WHIPS) är en funktion som kan skydda mot pisksnärtsskador. Funktionen består av energiupptagande ryggstöd och sittdyna samt ett för systemet anpassat nackskydd i framsätena.

Krockkuddar

Din Volvo är utrustad med krockkuddar som kan hjälpa till att skydda förarens och passagerarens huvud, nacke, ansikte och bröst samt knän och ben.Bilen är också utrustad med krockgardin för förare och passagerare. Krockgardinen är monterad längs med innertakets båda sidor och hjälper till att skydda förare och passagerare på bilens ytterplatser. Sidokrockkuddar är monterade i framsätenas yttre ryggramar och kan hjälpa till att skydda förare och passagerare i framsätet. Sidokrockkuddarna, på förar- och passagerarplats, kan skydda bröstet och höften vid en kollision.

Bältesförsträckare

Bilen är utrustad med standardbältesförsträckare och elektriska bältesförsträckare som kan sträcka säkerhetsbältena vid kritiska situationer och kollisioner.

Barnsäkerhet

Med Volvos barnsäkerhetsutrustning erhålls förutsättningar för att barnet åker säkert i bilen. Dessutom passar barnsäkerhetsutrustningen väl och är enkel att använda.

Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta i knät på en passagerare.

Volvo rekommenderar att barn åker i bakåtvänd barnstol så länge som möjligt, minst till 3–4 års ålder och därefter i framåtvänd barnkudde/barnstol till dess att barnet är 140 cm långt.

OBS

Lagbestämmelser om vilken typ av barnskydd som ska användas för barn i olika åldrar och längder varierar från land till land. Ta reda på vad som gäller.

Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsprodukter, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 och senare

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 och senare

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

S60 och S60 Twin Engine av årsmodell 2020 och senare


Denna artikel gäller

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 och senare

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 och senare

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

S60 och S60 Twin Engine av årsmodell 2020 och senare


Var detta till någon hjälp?