Bilfunktioner

Köra ut från parallell parkering med Park Assist Pilot

Uppdaterad 11/25/2019

Köra ut från parallell parkering med Park Assist Pilot

Med tillvalet Park Assist Pilot kan du få assistans när du ska köra ut från en parallell parkering. Här finner du information och instruktionsvideo som beskriver hur du kan använda dig av funktionen.

Köra ut från parallell parkering med Park Assist Pilot

Park Assist PilotTillval är ett förarstöd som kan assistera dig vid utkörning från en parallell parkering.

Park Assist Pilot, köra ut från parallell parkering

OBS

Menyval och inställningar kan se olika ut beroende på mjukvaruversion och språkinställningar.

När du vill köra ut från en parallell parkering, tryck på Kör ut i centerdisplayens funktionsvy eller motsvarande knapp i kameravyn.

Välj med dina blinkers åt vilket håll du vill att funktionen ska hjälpa dig att lämna parkeringsfickan.

Följ instruktionerna i centerdisplayen och var beredd att köra framåt, backa och bromsa bilen. Kom ihåg att alltid hålla uppsikt runt omkring bilen.

När systemet anser att inga fler manövrar behövs för att lämna parkeringsfickan stängs den av automatiskt. Du som förare är ansvarig att göra ytterligare manövrar om omständigheterna så kräver. Du som förare är alltid ansvarig för att en parkeringsficka lämnas på ett säkert sätt.

OBS

Se till att ratten kan röra sig fritt när Park Assist Pilot hjälper till att styra bilen. Vänta till ratten vridits färdigt innan körning framåt eller bakåt påbörjas. Var alltid beredd att ta över styrningen om det behövs.

Observera att ratten kan roteras tillbaka till ursprungsläget av sig självt när funktionen stängs av. Du som förare kan då behöva rotera ratten manuellt för att köra ut från en parkeringsficka.

OBS

Notera att Park Assist Pilot inte går att aktivera när ett släpfordon är kopplat till bilen.

OBS

Park Assist Pilot är ett kompletterande hjälpmedel och kan inte hantera alla situationer i alla förhållanden. Föraren ansvarar alltid för att:

  • hålla noggrann uppsikt runt bilen.
  • följa centerdisplayens instruktioner.
  • välja rätt växel.
  • reglera och hålla en säker hastighet.
  • bromsa och stanna.

Varning

Funktionen som beskrivs är ett kompletterande hjälpmedel - den kan inte hantera alla situationer i alla förhållanden.

Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt samt enligt gällande trafikregler och bestämmelser.

För mer detaljerad information, se ägarmanualen för din bil.

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 och senare

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 och senare

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

S60 och S60 Twin Engine av årsmodell 2020 och senare


Denna artikel gäller

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 och senare

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 och senare

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

S60 och S60 Twin Engine av årsmodell 2020 och senare


Var detta till någon hjälp?