Bilfunktioner

Pilot Assist och Körfältsassistans

Uppdaterad 11/25/2019

Pilot Assist och Körfältsassistans

Pilot Assist är en komfortfunktion som kan hjälpa till att hålla bilen inom det egna körfältet och att hålla avståndet till framförvarande fordon. Lane Keeping Aid är en funktion som på liknande sätt kan hjälpa till att i vissa situationer reducera risken för att bilen oavsiktligt lämnar eget körfält.

Pilot Assist

Pilot Assist kan variera beroende på årsmodell. Nedanstående information gäller för årsmodell 2017.

Pilot Assist kan hjälpa dig att styra din bil mellan körfältets sidomarkeringar kombinerat med att hålla en förvald hastighet eller tidsavstånd till framförvarande fordon. Funktionen kan också hjälpa till med att hålla en jämn linje på vägbanan genom att ha koll på körfältets sidolinjer.

Vad gör Pilot Assist?

 • Kan hjälpa till att hålla bilen inom körfältet genom att i vissa fall assistera styrning.
 • Kan hjälpa till att hålla förvald hastighet eller avstånd till framförvarande bil med gaspådrag och inbromsningar.

Aktivera/deaktivera Pilot Assist

16w17 - Support site - Pilot assist - Steering wheel symbol on the driver display

Bläddra fram till Pilot Assist med hjälp av rattens pilknappar. Tryck på rattknappen för att starta Pilot Assist.

OBS

Med Sensus Connect-mjukvara från maj 2017 kan Pilot Assist inte aktiveras om ett släpfordon, cykelhållare eller liknande har anslutits till bilens elsystem.

Hur vet jag att Pilot Assist är igång?

Symboler i bilens förardisplay talar om när funktionen är igång.

När ratten i mitten är grå är Pilot Assist igång men styrhjälpen är inte aktiv:

16w17 - P5 - Support site - Pilot assist not active

Grå ratt = Pilot Assist är igång men styrhjälpen är inte aktiv.

När ratten är grön är Pilot Assist igång och styrhjälpen är aktiv:

16w17 - P5 - Support site - Pilot assist active

Grön ratt = Pilot Assist styrhjälp är aktiv.

Förutsättningar för Pilot Assist

För att Pilot Assist ska kunna hjälpa till att köra bilen och bidra med styrhjälp krävs följande:

 • Pilot Assist måste vara påslagen med hjälp av rattknappen.
 • Föraren måste ha på sig säkerhetsbältet och förardörren ska vara stängd.
 • Körfältets sidomarkeringar måste vara tydliga och detekteras av bilen. Om bilen inte kan detektera väglinjerna kan styrhjälpen försvinna/återkomma utan förvarning.
 • Hastigheten får ej överstiga 140 km/h (87 mph).
 • Föraren måste hålla händerna på ratten.

Tips vid användning av Pilot Assist

För att ta reda på mer om vad Pilot Assist har att erbjuda kan du hitta mer information och användbara tips här.

Körfältsassistans

Körfältsassistans (LKALane Keeping Aid) kan hjälpa föraren med styrhjälp och/eller varning då fordonet håller på att lämna det egna körfältet oavsiktligt. Funktionen är aktiv i hastighetsintervallet 65–200 km/h (40–125 mph) på vägar med väl synliga sidolinjer.

Vad gör körfältsassistans?

 • Körfältsassistans kan ge föraren styrhjälp tillbaka in i körfältet och/eller varna med ljud eller vibrationer i ratten.

Aktivera/deaktivera körfältsassistans

16w17 - Support site - Lane keeping aid function button

Aktivera/deaktivera funktionen genom att i centerdisplayens funktionsvy trycka på symbolen för LKA.

Hur vet jag att körfältsassistans är igång?

Symboler i bilens förardisplay visar funktionens status.

16w17 - Support site - Lane keeping aid unavailable

Grå symbol i förardisplayen betyder att funktionen är igång men att förutsättningarna för LKA inte har uppnåtts.

16w17 - Support site - Lane keeping aid - White (active)

Vit symbol i förardisplayen betyder att förutsättningarna för LKA har uppnåtts och att funktionen är tillgänglig.

16w17 - Support site - Lane keeping aid - Orange (started)

Orange symbol i förardisplayen betyder att LKA ger styrhjälp tillbaka in i körfältet och/eller varnar med ljud eller vibrationer i ratten.

Förutsättningar för körfältsassistans

För att funktionen ska kunna ge styrhjälp krävs följande:

 • Bilen måste hålla en hastighet mellan 65-200 km/h (40-125 mph).
 • Körfältets sidomarkeringar måste vara tydliga och detekteras av bilen.
 • Föraren måste hålla händerna på ratten för att Lane Keeping Aid ska kunna ge styrhjälp.

Varning

Funktionerna som beskrivs är kompletterande hjälpmedel - de kan inte hantera alla situationer i alla förhållanden.

Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt samt enligt gällande trafikregler och bestämmelser.

OBS

Här beskrivs funktionerna i korthet. För mer detaljerad information och viktiga varningar gällande funktionerna etc., se ägarmanualen för din bilmodell.

Vissa av systemen är standardmonterade medan andra är tillval. Detta kan variera beroende på marknad, årsmodell och bilmodell.

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 och senare

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 och senare

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

S60 och S60 Twin Engine av årsmodell 2020 och senare


Denna artikel gäller

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 och senare

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 och senare

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

S60 och S60 Twin Engine av årsmodell 2020 och senare


Var detta till någon hjälp?