Bilfunktioner

Privat låsning

Uppdaterad 11/25/2019

Privat låsning

När du lämnar bilen för service, på hotell eller liknande, har du möjlighet att använda funktionen privat låsning för att låsa handskfacket, bakluckan, bagageluckan eller baksätet. Funktionen privat låsning varierar beroende på bilmodell.

Privat låsning

Vid användning av privat låsning är två typer av koder inblandade:

  • En säkerhetskod som du skriver in när du använder funktionen första gången
  • En PIN-kod som är en engångskod - du väljer en ny PIN-kod varje gång du aktiverar privat låsning

Om du skulle glömma bort din PIN-kod, eller om fel PIN-kod slås in tre gånger, använder du säkerhetskoden som en återställningskod. Spara därför säkerhetskoden på en säker plats.

Välja säkerhetskod

Så här väljer du din säkerhetskod första gången du använder privat låsning:

16w06 - Support site - Private locking

1. Tryck på Privat låsning i centerdisplayens funktionsvy.

2. Välj säkerhetskod i popup-fönstret som dyker upp och tryck på Bekräfta.

Använda privat låsning

Efter att du valt din säkerhetskod kan du börja använda privat låsning. Du aktiverar/deaktiverar funktionen i centerdisplayens funktionsvy på följande sätt:

16w06 - Support site - Private locking

1. Tryck på Privat låsning för att aktivera/deaktivera privat låsning.

2. Välj en engångskod och tryck på Bekräfta. Denna engångskod använder du sedan vid upplåsning. Nästa gång du ska aktivera privat låsning kan du välja en ny kod.

OBS

För att funktionen privat låsning ska kunna aktiveras behöver bilen vara i minst tändningsläge I.

Glömt PIN-kod

Om du har glömt din PIN-kod kan du deaktivera privat låsning med den säkerhetskod som du angav när du aktiverade funktionen första gången. Om du har glömt din säkerhetskod, kontakta en auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få hjälp med upplåsning.

Låsa upp med Volvo On Call

Tillval.

Det är även möjligt att deaktivera privat låsning med Volvo On Call Tillval. eller med Volvo On Call-appen Gäller för årsmodell 2012 och senare..

Återställning av bilens system

Om bilens system har återställts till fabriksinställningar så nollställs även säkerhetskoden och behöver då väljas på nytt.

Hur skiljer sig privat låsning mellan olika modeller?

Funktionen privat låsning kan variera beroende på bilmodell. Nedan hittar du information om hur funktionen skiljer sig mellan olika bilmodeller.

XC90

Handskfacket och bakluckan kan låsas med privat låsning.

XC40 och XC60

Bakluckan kan låsas med privat låsning. Handskfacket låses med medföljande nyckel.

V60 och V90

Bakluckan kan låsas med privat låsning.

S60 och S90

Bagageluckan och baksätet kan låsas med privat låsning - funktionen låser baksätet i upprätt läge och förhindrar fällning av baksätet.

Baksätet måste vara i upprätt position vid aktivering av privat låsning för att låsas. Baksäte i nedfällt läge kommer inte låsas.

OBS

Vi rekommenderar att du läser ägarmanualen för din bilmodell för mer information och eventuella viktiga varningar.

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 och senare

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 och senare

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

S60 och S60 Twin Engine av årsmodell 2020 och senare


Denna artikel gäller

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 och senare

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 och senare

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

S60 och S60 Twin Engine av årsmodell 2020 och senare


Var detta till någon hjälp?