Bilfunktioner

Redigera och skydda förarprofil

Uppdaterad 11/25/2019

Redigera och skydda förarprofil

Du kan spara personliga inställningar, anpassade efter dig, i en förarprofil genom att skydda profilen. Då sparas de inställningar som är satta vid låstillfället. Du kan också namnge eller döpa om en profil när du vill.

Redigera förarprofil och spara inställningar

Du kan välja namn och döpa om dina förarprofiler. Inställningsval, t.ex. klimat- eller spegelinställningar, som ställs in medan en förarprofil är aktiv sparas automatiskt. Om du inte vill att tillfälliga ändringar i inställningar ska sparas kan du skydda en profil. Då sparas de inställningar som är satta vid låstillfället. Detta betyder att även om tillfälliga ändringar görs kommer de skyddade inställningarna återställas nästa gång profilen används.

16w26 - P5 - Support site - Driver profile settings menu - Edit profile

Du kan spara och skydda inställningar för en förarprofil. Förarprofilvyns utseende kan variera beroende på mjukvaruversion.

Skydda och spara inställningar för förarprofil

När du ändrar inställningar i bilen kommer dessa automatiskt att sparas i den förarprofil som används. Om du inte vill att ändringar av inställningar ska sparas automatiskt kan du skydda förarprofilen. Då kommer de inställningar som är satta vid låstillfället vara profilens grundinställningar:

Öppna Inställningar i centerdisplayen.

Välj SystemFörarprofiler.

Välj Redigera profil.

En meny visas där det är möjligt att redigera profilen.

Välj Skydda profil för att skydda profilen.

Om du manuellt vill spara ändringar när profilen är låst, tryck på Spara aktuella inställningar till profilen.

Ändra namn på förarprofil

Du kan när som helst ändra namn på en förarprofil:

Öppna Inställningar i centerdisplayen.

Välj SystemFörarprofiler.

Tryck på Redigera profil.

Tryck i rutan Profilnamn och ändra namnet med tangentbordet.

Spara genom att trycka Bakåt/Stäng.

Koppla förarprofil till en nyckel

Du kan koppla en förarprofil till en nyckel. När nyckeln används kommer bilen att använda den kopplade förarprofilens inställningar. För mer information, se Koppla förarprofil till nyckel.

Allmän information om förarprofiler

För att läsa allmän information om förarprofiler och för instruktionsvideo, se Förarprofiler.

OBS

Vi rekommenderar att du läser ägarmanualen för din bilmodell för mer information och eventuella viktiga varningar.

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 och senare

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 och senare

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

S60 och S60 Twin Engine av årsmodell 2020 och senare


Denna artikel gäller

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 och senare

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 och senare

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

S60 och S60 Twin Engine av årsmodell 2020 och senare


Var detta till någon hjälp?