Bilfunktioner

Sekretesslåsning

Uppdaterad 1/21/2020

Sekretesslåsning

Syftet med sekretesslåsning, som på vissa modeller kallas privat låsning, är att kunna låsa bagagelucka/baklucka och handskfack men ändå ha möjlighet att öppna dörrarna och starta bilen. Sekretesslåsning är fördelaktigt när du ska lämna din bil för service eller till ett hotell.

Privat låsning/Sekretesslåsning

Funktionen varierar något beroende på bilmodell.

Med sekretesslåsning är handskfacket låst och bakluckan är bortkopplad från bilens centrallås. Bakluckan kan inte öppnas med vare sig centrallåsets knapp i framdörrarna eller med fjärrnyckeln. Funktionen aktiveras med hjälp av nyckelbladet som sitter i fjärrnyckeln och går att ta ut. Fjärrnyckeln kan sedan överlämnas till service- eller hotellpersonal – det lösa nyckelbladet behåller du själv.

Glöm inte att dra ut insynsskyddet över lastutrymmet innan du stänger bakluckan.

Aktivera sekretesslåsning

16w26 - Support site - P3/P4 - Private locking

Aktivering av sekretesslåsning.

Ta ut nyckelbladet ur fjärrnyckeln och skjut in det i handskfackets lås.

Vrid nyckelbladet 180 grader medurs.

Dra ut nyckelbladet. På centerdisplayen visas ett meddelande. Sekretesslåsning är nu aktiverad. Deaktivering sker i omvänd ordning.

Bilmodell/årsmodell

S60 och V60 fr.o.m. årsmodell 2010 t.o.m. 2018.

S60L fr.o.m. årsmodell 2014 t.o.m. 2019.

Utbudet av modeller, system och tjänster kan variera beroende på marknad.

För bilmodeller fr.o.m. årsmodell 2020, se onlinemanualen för respektive modell.


Denna artikel gäller

Bilmodell/årsmodell

S60 och V60 fr.o.m. årsmodell 2010 t.o.m. 2018.

S60L fr.o.m. årsmodell 2014 t.o.m. 2019.

Utbudet av modeller, system och tjänster kan variera beroende på marknad.

För bilmodeller fr.o.m. årsmodell 2020, se onlinemanualen för respektive modell.


Var detta till någon hjälp?