Bilfunktioner

Ställa klockan

Uppdaterad 11/25/2019

Ställa klockan

Första gången du använder bilen, eller om strömmen till bilens batteri har brutits, kan du behöva göra inställningar för tid och datum. Det är viktigt att klockan är inställd, bland annat för att bilen ska kunna ansluta till internet.

Inställningar för tid och datum

Välj InställningarSystemDatum och Tid i centerdisplayens toppvy för att ändra inställningar för tid- och datumformat.

Justera tid och datum genom att trycka på pilarna upp eller ner på pekskärmen.

Automatisk tid för bilar med GPS

Om din bil är utrustad med navigationssystem har du möjlighet att välja Automatisk tid. Tidszonen justeras då automatiskt beroende av var bilen befinner sig. För en viss typ av navigationssystem måste även nuvarande plats (land) ställas in för att få rätt tidszon. Om Automatisk tid inte är vald justeras tid och datum med pilarna upp eller ned på pekskärmen.

Sommartid

I vissa länder är det möjligt att välja automatisk inställning av sommartid med Auto. För övriga länder kan sommartid ställas in med eller Av.

16w06 - Support site - Set Clock

Klockan visas både i förar- och centerdisplayen. Här visas dess placering i 12-tums och 8-tums förardisplay.

Om batteriet varit frånkopplat

Om klockan är nollställd efter att bilens batteri kopplats ifrån efter t.ex. ett besök hos en serviceverkstad, kan du behöva ställa klockan på nytt. Om klockan inte är inställd så kan det påverka bilens internetuppkoppling.

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 och senare

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 och senare

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

S60 och S60 Twin Engine av årsmodell 2020 och senare


Denna artikel gäller

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 och senare

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 och senare

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

S60 och S60 Twin Engine av årsmodell 2020 och senare


Var detta till någon hjälp?