Bilfunktioner

Tips vid användning av Pilot Assist

Uppdaterad 11/25/2019

Tips vid användning av Pilot Assist

Pilot Assist är en komfortfunktion som kan ge dig styrhjälp och hjälpa dig att hålla avståndet till en bil framför dig. Till en början kan det kännas som en ny upplevelse när Pilot Assist hjälper till att styra bilen och du kan behöva köra några mil med Pilot Assist innan du känner dig helt bekväm med funktionen. Nedan finns tips som kan hjälpa dig vid användning av Pilot Assist.

Lär känna Pilot Assist

När du använder Pilot Assist de första gångerna kan det vara bra att köra i en lugn trafiksituation på en motorväg. Pilot Assist är gjord för att fungera bäst på torra motorvägar med tydliga sidolinjer och ett jämnt trafikflöde.

Ta god tid på dig när du ska lära känna funktionen. Efter ett tag kommer du att bli bekväm med hur den fungerar och lära dig i vilka situationer Pilot Assist kan hjälpa dig. Det är viktigt att du hela tiden är uppmärksam på körningen och håller händerna på ratten. Du är ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, även när Pilot Assist används.

Instruktionsvideor

Nedan kan du se videor om Pilot Assist om hur du aktiverar och använder dig av funktionen:

Pilot Assist, del 1

Pilot Assist, del 2

OBS

Med Sensus Connect-mjukvara från maj 2017 kan Pilot Assist inte aktiveras om ett släpfordon, cykelhållare eller liknande har anslutits till bilens elsystem.

Vid kurvor och när vägen delar sig

Pilot Assist samspelar med dig som förare. Du bör därför alltid vara beredd på att öka din egen styrinsats, speciellt i kurvor. Invänta inte styrhjälp från bilen utan styr när det behövs.

Om du närmar dig en avfart eller om vägen delar sig, styr då mot den fil som du vill köra mot, för att tala om för Pilot Assist vart du är på väg.

Pilot Assist strävar efter att hålla bilen i mitten av körfältet

När Pilot Assist hjälper till att styra strävar den efter att placera bilen mitt emellan de synliga väglinjerna. För en mjukare körupplevelse är det bra att låta bilen själv hitta en bra placering. Du har själv alltid möjlighet att justera positionen genom att öka din egna styrinsats. Det är viktigt att du ser till att bilen placeras på ett säkert sätt i körfältet.

Om du upplever att Pilot Assist placerar bilen på ett sätt som inte passar trafiksituationen, eller det sätt som du vill framföra bilen på, kan du smidigt stänga av Pilot Assist eller växla till Adaptiv farthållare(Adaptive Cruise Control - ACC) med rattknapparna. Du växlar från aktiv Pilot Assist till aktiv Adaptiv farthållare med ett tryck på rattens vänstra pilknapp. När du vill aktivera Pilot Assist igen trycker du på rattens högra pilknapp.

Hur vet jag när Pilot Assist ger styrhjälp?

När rattsymbolen i förardisplayen eller Head-up-displayenTillval. Gäller ej XC40. är grön hjälper Pilot Assist dig att styra. När rattsymbolen är grå får du ingen styrhjälp. Du känner tydligt i ratten när Pilot Assist hjälper till att styra. Du kan givetvis alltid själv styra bilen annorlunda än vad Pilot Assist föreslår. När du gör det kommer du att uppleva ett litet motstånd i ratten så länge styrhjälpen är aktiv.

16w49 - P5 - Support site - Pilot Assist grey and green steering wheels

När rattsymbolen i förardisplayen är grön hjälper Pilot Assist dig att styra (bild 2 t.h.).

Styrhjälpen kan när som helst växla mellan av och på

Det är viktigt att känna till att styrhjälpen när som helst, utan förvarning, kan växla mellan av och på. Detta kan t.ex. bero på att väglinjerna inte är tillräckligt tydliga för att systemet ska kunna se dem.

Fokus på körningen och händerna på ratten

Det är också viktigt att du hela tiden fortsätter att vara aktiv och uppmärksam i din körning, eftersom Pilot Assist inte kan läsa av alla situationer och funktionen kan växla mellan av och på utan förvarning. Om systemet upptäcker att du inte håller händerna på ratten varnas du med ett ljud och ett textmeddelande i förardisplayen. Pilot Assist stängs av om du inte följer uppmaningen.

Aktivera/deaktivera Pilot Assist

Du aktiverar/deaktiverar funktionen enkelt genom att bläddra till Pilot Assist-symbolenmed hjälp av rattens pilknappar. Tryck sedan på rattknappenför att starta Pilot Assist.

OBS

Här beskrivs funktionen i korthet. För fullständig information och viktiga varningar etc., se ägarmanualen för din bilmodell.

Tillgänglighet av funktioner kan variera beroende på marknad och modell.

Vissa system är standardmonterade medan andra är tillval. Detta kan variera beroende på marknad, årsmodell och bilmodell.

Varning

Funktionen som beskrivs är ett kompletterande hjälpmedel och kan inte hantera alla situationer i alla förhållanden.

Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt samt enligt gällande trafikregler och bestämmelser.

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 och senare

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 och senare

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

S60 och S60 Twin Engine av årsmodell 2020 och senare


Denna artikel gäller

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 och senare

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 och senare

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

S60 och S60 Twin Engine av årsmodell 2020 och senare


Var detta till någon hjälp?