Anslut till internet via mobiltelefon (Wi-Fi)

Om din Volvo är utrustad med Sensus Connect, är det möjligt att skapa en internetanslutning via din mobiltelefon. För att det här ska fungera, behöver din mobiltelefon ha stöd för internetdelning.

Upprätta internetanslutning via Wi-Fi

För att upprätta en internetanslutning i din Volvo via Wi-Fi, se instruktionerna nedan.

Instruktioner

I din telefon: säkerställ att din telefon stödjer internetdelning och att funktionen är aktiverad. Funktionen kallas ”internetdelning” i iPhone och ”personlig hotspot” på Android-telefoner. För iPhone-telefoner måste även menysidan "internetdelning" vara öppen tills internetanslutningen upprättats.
På mittkonsolen: Tryck på MY CAR och sedan OK/MENU.
I Sensus Connect menyn: Välj Inställningar och sedan Internetinställningar.
I Sensus Connect menyn: Välj Anslut via och sedan Wi-Fi.
Sökning efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk startas.
I Sensus Connect menyn: Välj ditt nätverk.
I Sensus Connect menyn: Välj Anslut.
I Sensus Connect menyn: Ange nätverkets lösenord.
Bilen försöker nu koppla upp sig till nätverket.
P3/P4 - Support site - Internet settings menu - Select connection technology
Anslut via Wi-Fi.

I fortsättningen kommer bilen automatiskt att försöka koppla upp sig via Wi-Fi vid tillgängligt nätverk. Bilen kan maximalt komma ihåg 10 stycken Wi-Fi-nätverk. Lägger man till ytterligare ett så tas det äldsta nätverket och lösenordet bort ifrån listan över ihågkomna nätverk.

 OBS

Vid delning av internetanslutning via Wi-Fi från iPhone (alla modeller) till bilen kommer anslutningen att avbrytas då ett telefonsamtal, eller ljudöverföring via Bluetooth® sker. Det här kan leda till att appar och andra tjänster som baseras på internetanslutning påverkas.

Anslutningen återupptas när Bluetooth®-samtalet eller ljudöverföringen avslutas.

För att undvika störningar vid användning av appar och tjänster, är det rekommenderat att använda internetdelning via Bluetooth® istället för Wi-Fi då iPhone-telefoner används.

Problem med Wi-Fi anslutningen

Observera att vissa telefoner stänger ner internetdelning efter att kontakten har brutits till bilen, till exempel om telefonen som delar ut Wi-Fi-nätverket lämnar bilen. För att återansluta till internet, aktivera internetdelning (portabel-/personlig hotspot) i telefonen.

Är din bil utrustad med bilmodem (P-SIM) kommer bilen att automatiskt försöka återansluta till internet om anslutningen skulle brytas, till exempel om SIM-kortet avlägsnas. För mer information om bilmodem (P-SIM), se Anslut till internet via personligt SIM-kort (Volvo On Call).

Ta bort sparat Wi-Fi-nätverk

Instruktioner

För att ta bort sparade Wi-Fi-nätverk, se instruktionerna nedan.

På mittkonsolen: Tryck på MY CAR och sedan OK/MENU.
I Sensus Connect menyn: Välj Inställningar och sedan Internetinställningar.
I Sensus Connect menyn: Välj Wi-Fi.
En lista över tillgängliga nätverk visas.
I Sensus Connect menyn: Välj nätverk som ska tas bort.
I Sensus Connect menyn: Välj Glöm.
Bilen kommer inte längre att försöka koppla upp sig automatiskt till nätverket.

Ta bort samtliga nätverk

Samtliga nätverk kan tas bort samtidigt. För att göra detta måste du återställa bilen till fabriksinställningar. Observera då att all användardata och systeminställningar raderas från bilen. För att återställa bilen till fabriksinställningar och ta bort samtliga nätverk, se Radera användardata från din Volvo.

Avbryt nätverkskoppling

För att avbryta nätverksuppkoppling, tryck på OK/MENU och välj InställningarInternetinställningarAnslut viaIngen i Sensus Connect menyn. Bilen kommer inte längre att koppla upp sig mot internet.

Den här artikeln gäller

    Bilmodell/årsmodell
  • S60, V60 och XC60 fr.o.m. årsmodell 2014 t.o.m. 2018Utrustade med Sensus Connect..

  • V40, V70, XC70 och S80 fr.o.m. årsmodell 2015 t.o.m. 2019Utrustade med Sensus Connect..

  • Utbudet av modeller, system och tjänster kan variera beroende på marknad.

  • För bilmodeller fr.o.m. årsmodell 2020, se onlinemanualen för respektive modell.

Var det här till hjälp?