Felmeddelande från däcktrycksövervakningssystemet i förardisplay, t.ex efter däckbyte eller vid lågt däcktryck

Om du t.ex. ser meddelandet Se bilstatusapplikationen i centerdisplayen i din förardisplay behöver du kalibrera/spara ett nytt däcktryck i däckövervakningssystemet.

Kalibrera/Spara ett nytt däcktryck i däcktrycksövervakningssystemet1

 OBS

För bilar tillverkade från och med november 2018 och framåt, kan kommandot Kalibrera ha bytt namn till Spara däcktryck i bilappen Bilstatus under alternativet TPMS.

Om t.ex meddelande Lågt däcktryck, Se bilstatusapplikationen i centerdisplayen syns i förardisplayen eller om du precis har bytt däck, och du har en bil med det nya kommandonamnet, kan du följa instruktionerna nedan för att kalibrera däckövervakningssystemet, men istället för alternativet Kalibrera väljer du alternativet Spara däcktryck. Kalibreringen görs sen automatiskt medan du kör bilen.

Efter däckbyte eller efter justering av däcktryck behöver det nya däcktrycket kalibreras/sparas i däckövervakningssystemet. Likaså behövs en kalibrering göras om den här symbolen tänds 15w49 - Support site - Tyre pressure symbol och/eller om du ser meddelandet Se bilstatusapplikationen i centerdisplayen i din förardisplay. När du kalibrerar/sparar ett nytt däcktryck kontrolleras däcken och trycket sparas i systemet. Detta görs på följande sätt:

Med tändningen avstängd, pumpa samtliga däck och kontrollera däcktrycket. För mer information om däcktryck, se däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe.
Starta bilen.

Öppna appen Bilstatus.

16w10 - Support site - My Car App
Tryck på TPMS.
Välj Kalibrera.
Tryck OK för att bekräfta att däcktrycket i alla fyra däcken har kontrollerats och justerats.
Kör bilen.

Lagring av det nya däcktrycket utförs när bilen kör i en hastighet över 35 km/h (22 mph).

När tillräckligt med data samlats in för att systemet ska kunna upptäcka lågt däcktryck, försvinner animationen som visar progresionen för lagringen från centerdisplayen. Systemet ger ingen ytterligare bekräftelse på att lagringen av det nya däcktrycket har sparats.

Låt lagringen bli klar inom en och samma körcykel för att säkerställa att nytt däcktryck sparats på rätt sätt. Skulle lagringen av det nya däcktrycket misslyckas visas meddelandet Sparande av däcktryck ej slutförd. Försök igen..

16w10 - Support site - Tire Pressure Sticker
På förarsidans dörrstolpe hittar du information om däcktryck.

 OBS

Kom ihåg att spara ett nytt däcktryck efter varje däckbyte eller efter justering av däcktryck.

Bilen måste stå stilla då sparande av nytt däcktryck påbörjas.

 OBS

Vi rekommenderar att du läser ägarmanualen för din bilmodell för mer information och eventuella viktiga varningar.

Den här artikeln gäller

    Bilmodell/årsmodell
  • XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

  • S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 t.o.m. 2021

  • XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 t.o.m. 2021

  • XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

  • S60 och S60 Twin Engine av årsmodell 2020 och senare

Var det här till hjälp?