Sensus Connect

Återställa inställningar i inställningsvyn

Uppdaterad 9/29/2020

Återställa inställningar i inställningsvyn

Det är möjligt att återställa alla ändrade inställningar i inställningsvyn till standardvärde på en gång. Det här är rekommenderat att göra innan du säljer din bil.

Typer av återställning

Det finns olika typer av återställning för inställningarna i inställningsvyn:

  • Fabriksåterställning – rensar all data och media, inklusive tidigare kopplade bluetooth-enheter, samt återställer samtliga inställningar till standardvärde.
  • Återställ personliga inställningar – rensar personlig data samt återställer personliga inställningar till standardvärde.

Återställa inställningar

För att genomföra en eller flera av ovan listade återställningar, följ instruktionerna nedan.

Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.

Tryck på SystemFabriksåterställning.

Välj önskad typ av återställning.

Ett popup-fönster visas.

Tryck på OK för att bekräfta återställningen.

För valet Återställ personliga inställningar bekräftas återställningen genom att trycka på Återställ för aktiv profil eller Återställ för alla profiler.

Valda inställningar återställs.

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 och senare

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 och senare

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

S60 och S60 Twin Engine av årsmodell 2020 och senare


Denna artikel gäller

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 och senare

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 och senare

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

S60 och S60 Twin Engine av årsmodell 2020 och senare


Var detta till någon hjälp?