Volvo On Call

Volvo On Call – ägarbyte

Uppdaterad 11/25/2019

Volvo On Call – ägarbyte

Om du köper en begagnad bil som är utrustad med Volvo On Call är det ett par steg du behöver utföra innan du kan använda Volvo On Call-tjänsterna. Stegen beskrivs i den här artikeln.

Begagnad bil med Volvo On Call

Om du har köpt en begagnad bil med Volvo On Call, följ instruktionerna nedan.

Instruktioner

Kontakta din Volvoåterförsäljare. Du behöver identifiera dig som ägare av bilen.

Om det inte redan gjorts kommer återförsäljaren att radera den tidigare ägarens information och ersätta denna med dina kontaktuppgifter. Vid köp av en Volvo On Call-bil överförs den återstående tiden av den förre ägarens abonnemang till köparen. Din Volvoåterförsäljare upplyser dig om status på din bils Volvo On Call-abonnemang. Du hittar även denna information i Volvo On Call-appen under Volvo On Call-abonnemang genom att välja fliken Bil och sedan trycka på Visa detaljer.

Din återförsäljare kommer att automatgenerera en Volvo On Call-PIN via e-post eller SMS. Spara PIN-koden på en säker plats.

Skapa ett Volvo ID och anslut Volvo On Call-appen till din bil, se Kom igång med Volvo On Call.

P5-1507-Volvo On call button

Översikt av knappar i taket och centerdisplay.

OBS

PIN-koden för Volvo On Call används vid vissa av Volvo On Call-tjänsterna t.ex. när du ska avsluta ägande av en bil eller ta bort andra användare som är anslutna till bilen. Genom att ange PIN-koden bevisar du att du är behörig användare. Du bör skydda och komma ihåg koden på samma sätt som andra PIN-koder.

Sälja en bil med Volvo On Call

Du ska inte ändra eller radera ditt Volvo ID om du säljer din bil, ditt Volvo ID är personligt. Du behöver dock avsluta bilägandet och kopplingen mellan Volvo On Call-appen och din Volvo samt radera all personlig användardata från din bil. Följ instruktionerna nedan.

Avsluta bilägandet och kopplingen mellan Volvo On Call-appen och din bil

Logga in i din Volvo On Call-app. Om du inte har tillgång till Volvo On Call-appen, kontakta din Volvoåterförsäljare och berätta att du vill sälja din bil.

Välj fliken Mer.

Klicka på Anslutna bilar.

Välj den aktuella bilen.

Under Avsluta bilägandet, välj Jag äger inte längre denna Volvo och skriv sedan in din Volvo On Call PIN-kod. Genom att göra detta raderas din användarhistorik, din körjournal och övriga användarkonton.

Kontakta din Volvoåterförsäljare som raderar dina kontaktuppgifter i sina system.

Om du har möjlighet, informera din köpare att han/hon bör kontakta en auktoriserad Volvoåterförsäljare för att återaktivera Volvo On Call och uppge sina kontaktuppgifter. Volvo On Call kommer att vara aktivt tills abonnemanget löper ut.

Ägarbyte vid byte av land

Om du köper en bil och importerar den till ett annat land bör du vara noga med att besöka en återförsäljare i det land du köper bilen, som ska radera all kunddata i sina system. I det land dit du importerar bilen besöker du återigen en återförsäljare och följer instruktionerna under 'Begagnad bil med Volvo On Call'.

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 och senare

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 och senare

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

S60 och S60 Twin Engine av årsmodell 2020 och senare

System

Volvo On Call


Denna artikel gäller

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 och senare

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 och senare

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

S60 och S60 Twin Engine av årsmodell 2020 och senare

System

Volvo On Call


Var detta till någon hjälp?