Volvo On Call

Volvo On Call – ägarbyte

Uppdaterad 1/21/2020

Volvo On Call – ägarbyte

Om du köper en begagnad bil som är utrustad med Volvo On Call är det ett par steg du behöver utföra innan du kan använda Volvo On Call-tjänsterna. Stegen beskrivs i den här artikeln.

Begagnad bil med Volvo On Call

Om du har köpt en begagnad bil med Volvo On Call, följ instruktionerna nedan.

Instruktioner

Kontakta din Volvoåterförsäljare. Du behöver identifiera dig som ägare av bilen.

Om det inte redan gjorts kommer återförsäljaren att radera den tidigare ägarens information och ersätta denna med dina kontaktuppgifter. Vid köp av en Volvo On Call-bil överförs den återstående tiden av den förre ägarens abonnemang till köparen. Din Volvoåterförsäljare upplyser dig om status på din bils Volvo On Call-abonnemang. Du hittar även denna information i Volvo On Call-appen under Volvo On Call-abonnemang genom att välja fliken Bil och sedan trycka på Visa detaljer.

Din återförsäljare kommer att automatgenerera en Volvo On Call-PIN via e-post eller SMS. Spara PIN-koden på en säker plats.

Skapa ett Volvo ID (och anslut Volvo On Call-appen till din bil, se Anslut Volvo On Call-appen till din Volvo.

P3/P4 - Support site - On Call-button

OBS

PIN-koden för Volvo On Call används vid vissa av Volvo On Call-tjänsterna t.ex. när du ska avsluta ägande av en bil eller ta bort andra användare som är anslutna till bilen. Genom att ange PIN-koden bevisar du att du är behörig användare. Du bör skydda och komma ihåg koden på samma sätt som andra PIN-koder.

Sälja en bil med Volvo On Call

Du ska inte ändra eller radera ditt Volvo ID om du säljer din bil, ditt Volvo ID är personligt. Du behöver dock avsluta bilägandet och kopplingen mellan Volvo On Call-appen och din Volvo samt radera all personlig användardata från din bil, se instruktionerna nedan.

Avsluta kopplingen mellan Volvo On Call-appen och din bil

Logga in i din Volvo On Call-app. Om du inte har tillgång till Volvo On Call-appen, kontakta din Volvoåterförsäljare och berätta att du vill sälja din bil.

Välj fliken Mer.

Klicka på Anslutna bilar.

Välj den aktuella bilen.

Under Avsluta bilägandet, välj Jag äger inte längre denna Volvo och skriv sedan in din Volvo On Call PIN-kod. Genom att göra detta raderas din användarhistorik, din körjournal och övriga användarkonton.

Kontakta din Volvoåterförsäljare som raderar dina kontaktuppgifter i sina system.

Om du har möjlighet, informera din köpare att han/hon bör kontakta sin Volvohandlare för att återaktivera Volvo On Call och uppge sina kontaktuppgifter. Volvo On Call kommer att vara aktivt tills abonnemanget löper ut.

Ägarbyte vid byte av land

Om du köper en bil i ett annat land för att importerar den, bör du vara noga med att besöka en auktoriserad Volvoåterförsäljare i det land där du köper bilen, så att denne raderar all kunddata i sitt system. I det land dit du importerar bilen besöker du sedan återigen en auktoriserad Volvoåterförsäljare och följer instruktionerna i ovanstående stycke 'Begagnad bil med Volvo On Call'.

Bilmodell/årsmodell

V40, V70, XC70 och S80 fr.o.m. årsmodell 2012 t.o.m. 2019.Gäller bilar utrustade med Volvo On Call.

S60, V60 och XC60 fr.o.m. årsmodell 2012 t.o.m. 2018.Gäller bilar utrustade med Volvo On Call.

Utbudet av modeller, system och tjänster kan variera beroende på marknad.

För bilmodeller fr.o.m. årsmodell 2020, se onlinemanualen för respektive modell.


Denna artikel gäller

Bilmodell/årsmodell

V40, V70, XC70 och S80 fr.o.m. årsmodell 2012 t.o.m. 2019.

S60, V60 och XC60 fr.o.m. årsmodell 2012 t.o.m. 2018.

Utbudet av modeller, system och tjänster kan variera beroende på marknad.

För bilmodeller fr.o.m. årsmodell 2020, se onlinemanualen för respektive modell.


Var detta till någon hjälp?