Volvo On Call

Volvo On Call-app: Fjärrstart av värmare

Uppdaterad 1/21/2020

Volvo On Call-app: Fjärrstart av värmare

Om din bil är utrustad med en parkeringsvärmare kan du genom Volvo On Call-appen fjärrstarta parkeringsvärmaren så att din bil är varm när du ska ge dig iväg.

OBS

Din bil måste vara utrustad med en parkeringsvärmare för att kunna använda denna funktion.

Fjärrstart av värmare

Vid fjärrstart av värmare används bilens parkeringsvärmare (extravärmare) för att värma upp din bils motor och kupé. Du kan ange att starta värmaren automatiskt (baserat på yttertemperaturen vid din bil) vid en specifik tidpunkt, eller starta värmaren direkt. Om parkeringsvärmaren inte tillåts starta (t.ex. vid för låg bränslenivå) visas det i Volvo On Call-appen.

Förutsättningar för fjärrstart av värmare

Motorvärmaren startar endast under följande förutsättningar:

  • Utomhustemperaturen vid din Volvo är under 15 °C
  • Din Volvo har tillräckligt med bränsle
  • Din Volvo har tillräcklig batterinivå
  • Din Volvo har mobiltäckning (d.v.s. att den kan ta emot motorvärmarens startkommando)

Direktstart/direktstopp av värmare

Logga in i din Volvo On Call-app och klicka på "Parkeringsvärmare" i hemfliken.

Härifrån kan du välja att starta och stoppa din parkeringsvärmare.

Vid direktstart går värmaren i ca 40 min eller tills den blir avstängd.

Programmera din motorvärmare

Du kan förprogrammera din motorvärmare att starta vid två givna tidpunkter under de närmaste 24 timmarna:

Logga in i din Volvo On Call-app och klicka på "Parkeringsvärmare" i hemfliken.

Ställ in "Timer" för de tidpunkter då du vill ha din bil uppvärmd.

Baserat på yttertemperaturen kommer din bil beräkna när motorvärmaren behöver slås på för att uppfylla ditt kommando.

Bilmodell/årsmodell

V40, V70, XC70 och S80 fr.o.m. årsmodell 2012 t.o.m. 2019.Gäller bilar utrustade med Volvo On Call.

S60, V60 och XC60 fr.o.m. årsmodell 2012 t.o.m. 2018.Gäller bilar utrustade med Volvo On Call.

Utbudet av modeller, system och tjänster kan variera beroende på marknad.

För bilmodeller fr.o.m. årsmodell 2020, se onlinemanualen för respektive modell.


Denna artikel gäller

Bilmodell/årsmodell

V40, V70, XC70 och S80 fr.o.m. årsmodell 2012 t.o.m. 2019.Gäller bilar utrustade med Volvo On Call.

S60, V60 och XC60 fr.o.m. årsmodell 2012 t.o.m. 2018.Gäller bilar utrustade med Volvo On Call.

Utbudet av modeller, system och tjänster kan variera beroende på marknad.

För bilmodeller fr.o.m. årsmodell 2020, se onlinemanualen för respektive modell.


Var detta till någon hjälp?