Volvo On Call

Volvo On Call-app: Hantera körjournal

Uppdaterad 3/5/2020

Volvo On Call-app: Hantera körjournal

Volvo On Call-appen kan automatiskt skapa en körjournal som ger dig överblick över dina bilresor. Den här artikeln beskriver hur du hanterar körjournalen. Till exempel hur du grupperar resor, slår av körjournalen eller hur du exporterar en resa.

Aktivera eller avaktivera körjournal

Körjournalen kan slås på/av från din Volvo On Call-app, se instruktioner nedan.

Instruktioner

Logga in i din Volvo On Call-app och välj fliken Mer.

Välj Appinställningar.

Välj inställningar för Körjournal.

Välj att slå på/av din körjournal.

När din körjournal är aktiverad kan alla användare som är kopplade till ditt konto se de resor som görs med din Volvo. Resor gjorda de senaste 100 dagarna sparas. Om körjournalen avaktiveras slutar din Volvo att skicka information om nya resor. Ingen av de telefoner som är kopplade till ditt konto kommer att kunna se några nya poster i journalloggen.

Observera att existerande resor inte raderas om körjournalen slås av.

Exportera körjournal

Det går att överföra uppgifterna från körjournalen till andra format. Denna funktion kan till exempel användas för att skapa omkostnadsrapporter för företaget. Det lagras information om de resor som gjorts med din Volvo de 100 senaste dagarna. För att inte gå miste om information om resor som är äldre än 100 dagar, rekommenderas att exportera körjournalen till din e-post.

Instruktioner

Logga in i din Volvo On Call-app och välj fliken Bil.

Välj Körjournal.

Markera den eller de resor du vill exportera.

Tryck på e-postsymbolen.

Du har nu möjlighet att skicka journalloggen som en Excel-fil, CSV-fil eller textfil. Filen kan öppnas på datorn med program som till exempel Microsoft Excel, Apple Numbers, Google Docs eller OpenOffice.org Calc.

Kategorisera resor

I vyn med körjournalen är det möjligt att kategorisera dina resor enligt Arbete, Privat eller Okategoriserat. Resorna kan filtreras utifrån kategorier och du kan också välja vilka resor som ska visas utifrån tidsintervall.

Ta bort resa från körjournal

Instruktioner

Logga in i din Volvo On Call-app och välj fliken Bil.

Välj Körjournal.

Markera den eller de resor du vill ta bort.

Välj soptunnesymbolen längst upp i vyn och tryck på Radera.

Om du har flera konton kopplade till en bil ser alla samma vy från Volvo On Call-dataservern. Det innebär att om du tar bort en resa, ändrar namn eller grupperar resor i en telefon, slår detta igenom för alla användare som informationen visas för.

Namnge resor

Du kan ge dina resor namn och lägga till anteckningar till dem, se instruktioner nedan.

Instruktioner

Logga in i din Volvo On Call-app och välj fliken Bil.

Välj Körjournal.

Markera den resa du vill redigera.

Tryck på Titel och namnge resan.

Tryck på Anteckning om du vill lägga till information (t.ex. hur mycket du fick betala när du tankade).

Bilmodell/årsmodell

Bilar fr.o.m. årsmodell 2012 t.o.m. 2019Gäller bilar utrustade med Volvo On Call..

Utbudet av modeller, system och tjänster kan variera beroende på marknad.

För bilmodeller fr.o.m. årsmodell 2020, se onlinemanualen för respektive modell.

System

Volvo On Call


Denna artikel gäller

Bilmodell/årsmodell

Bilar fr.o.m. årsmodell 2012 t.o.m. 2019Gäller bilar utrustade med Volvo On Call..

Utbudet av modeller, system och tjänster kan variera beroende på marknad.

För bilmodeller fr.o.m. årsmodell 2020, se onlinemanualen för respektive modell.

System

Volvo On Call


Var detta till någon hjälp?