Connectivity

Här hittar du svar på frågor om hur du ansluter enheter till din bil och information om Bluetooth, Wi-Fi och andra anslutningsmöjligheter.