Integritet

13 Resultat

Informationsmeddelande – Bildelning

För att Volvo Car Corporation (”Volvo”, ”vi”) ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Bildelning (enligt definitionen nedan), måste vi behandla vissa uppgifter.

Informationsmeddelande – Analys av fordonsdata

Informationsmeddelande – Köp av tjänster

För att Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi") ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med köp av tjänster måste vi behandla vissa uppgifter.

Informationsmeddelande – Volvo ID

För att Volvo Car Corporation ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Volvo ID, måste vi behandla vissa uppgifter.

Integritetspolicy för kunder

Informationsmeddelande – Connected Safety

För att Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi", "oss") ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Connected Safety, måste vi behandla vissa uppgifter.

Juridiska kontakter

Kontakta oss om du har frågor om dataskydd, integritet eller andra juridiska frågor. Se kontaktuppgifter nedan för frågor inom respektive område.

Juridiska dokument och databehandling

Vi inom Volvo Car Group vill erbjuda dig Tjänster som gör din Volvoupplevelse så säker, lätthanterlig och angenäm som möjligt.

Informationsmeddelande – Allmän dataanalys för forskning och utveckling av produkter och tjänster

Uppdaterad 11/25/2019

Informationsmeddelande – Allmän dataanalys för forskning och utveckling av produkter och tjänster

Personuppgiftsansvarig

Volvo Car Corporation, en svensk juridisk enhet med registreringsnummer 556074-3089 och adressen Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Sverige, hädanefter kallad "Volvo", "vi", "oss", kommer som personuppgiftsansvarig att behandla dina uppgifter enligt vidare beskrivning nedan.

Ändamål och laglig grund för behandling

För att bättre förstå hur vi ska förbättra våra produkter och tjänster, och vilka nya vi ska utveckla, har vi ett datadrivet synsätt och utnyttjar fordons-, produkt-, kund- och försäljningsuppgifter för att informera ledningen om utvecklingen av produkter och tjänster. Behandlingen omfattar ett brett fält av analys, modellering och forskning som utförs av våra analytiker och datavetare.

Den lagliga grunden för denna behandling är vårt legitima intresse. Vi ber i allmänhet inte om ditt medgivande om inte det anses nödvändigt i det enskilda fallet eller om det krävs av gällande lag. Vi begränsar dock, där så är möjligt, analyserna till avpersonifierade eller pseudonymiserade data. Behandlingen innehåller inget automatiskt beslutsfattande, till exempel profilering, av dig.

Datakategorier

De uppgifter vi behandlar är inte bundna eller begränsade till specifika produkter eller tjänster (t.ex. Volvo On Call, Volvo ID, Connected Safety o.s.v.), utan omfattar ett brett fält av dataanalyser med det allmänna syftet produkt- och tjänstutveckling. Ingen datainsamling sker som en del av den behandling av uppgifter som beskrivs i detta meddelande. Vi hänvisar därför till informationsmeddelanden om tjänster, som publiceras på support.volvocars.com/legal, för ytterligare information om vilka uppgifter som samlas in och hur länge de sparas.

Avslöjande/Mottagare av dina personuppgifter/Överföring

Dina personuppgifter avslöjas för och behandlas av våra filialer för ovanstående ändamål. När det gäller våra filialer som finns utanför det europeiska ekonomiska området (EEA), överför vi dina personuppgifter på grundval av de standardiserade kontraktsvillkor som antagits av EU-kommissionen.

Avslutande av datainsamling

Vi följer strikt reglerna för avslutande av datainsamling. Mer information finns i de informationsmeddelanden om tjänster som finns publicerade på support.volvocars.com/legal. Som ägare till fordonet och övriga data som vi samlar in behöver du kontakta vår kundservice, antingen via telefon, e-post eller via det formulär som beskrivs i slutet. Kontaktinformation som gäller på din marknad kan hittas via länken support.volvocars.com/contact.

Om du vill utöva dina rättigheter, använd vårt online-formulär på: https://www.volvocars.com/intl/subject-rights-request.

Mer information om dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter och kontaktinformation för ytterligare information och klagomål, liksom kontaktinformation till vår dataskyddsansvarige, se Volvo Car Group Integritetspolicy för kunder.


Denna artikel gäller


Var detta till någon hjälp?

Informationsmeddelande – Talmeddelanden

För att Volvo Car Corporation (”Volvo”, ”vi”) ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Tal till SMS måste vi behandla vissa uppgifter.

Informationsmeddelande – Kamerabevakning

Informationsmeddelande – Volvo On Call

För att Volvo Car Corporation (”Volvo”, ”vi”) ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med tjänsten Volvo On Call, måste vi behandla vissa uppgifter, inklusive personuppgifter.

Informationsmeddelande – Real-Time Traffic Information

För att Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi") ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Real Time Traffic Information, måste vi behandla vissa uppgifter.