Integritet

13 Resultat

Informationsmeddelande – Bildelning

Uppdaterad 11/25/2019

Informationsmeddelande – Bildelning

För att Volvo Car Corporation (”Volvo”, ”vi”) ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Bildelning (enligt definitionen nedan), måste vi behandla vissa uppgifter.

1. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som samlas in och behandlas i samband med Bildelning är Volvo Car Corporation, en svensk juridisk enhet med registreringsnummer 556074-3089 och adressen Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Sverige.

2. Definitioner

Bildelning” är en tjänst som kan aktiveras från Volvo On Call.

Huvudsaklig förare” är den person som har rätt att förfoga över Volvobilen, enligt definitionen i avtalsvillkor för tjänster, som är tillgängliga på http://support.volvocars.com/legal.

Gäst” är en person som den Huvudsakliga föraren inbjuder att använda den Huvudsakliga förarens Volvobil. Gäst kan vara en vän, en bekant, en familjemedlem eller någon annan person som den Huvudsakliga föraren litar på.

3. Databehandlingens ändamål

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter och andra data i samband med Bildelning är att Volvo ska kunna förse dig med Bildelning och med förbättrade versioner av denna tjänst.

4. Datakategorier

4.1 Volvo ID och personuppgifter

Ett Volvo ID krävs för att Bildelning ska erbjudas, både för den Huvudsakliga föraren och Gästen. Databehandlingsinformation om Volvo ID finns i villkoren för tjänster på http://support.volvocars.com/legal. De personuppgifter Volvo ID tillhandahåller är ditt namn och din e-postadress. Volvo använder detta för att identifiera dig och göra det möjligt att spara dina personliga inställningar.

4.2 Marknad

Geografisk marknad används för att bestämma om Bildelning är tillgänglig som tjänst på din marknad.

4.3 Mobiltelefonnummer

Mobiltelefonnummer används för att skicka inbjudningar till Gäster via SMS.

4.4 Placering

Placering används av den Huvudsakliga föraren och Gästen för att göra det lättare att hitta bilen.

4.5 Bilens färg

Bilens färg används av Gästen för att göra det lättare att hitta bilen.

4.6 Bilens dörr- och låsstatus

Detta används för att kunna öppna och låsa bilen och se till att bilen är låst efter användning.

4.7 Registreringsskylt

Bilens registreringsskylt används av Gästen för att göra det lättare att hitta bilen.

4.8 Bilmodell och årsmodell

Modell och år används av Gästen för att göra det lättare att hitta bilen.

4.9 Färdinformation

Färdinformation innehåller start- och stopptider samt placeringar och aktiveras via Körjournal i Volvo On Call. Denna information används av den Huvudsakliga föraren för att granska alla färdhistorik för bilen. Gästen använder den här informationen för att granska färdinformationen i fråga om gästens färder. Om bilen är en modell med hybridmotor/Twin Engine behandlas informationen om resvägar också som en del av Volvo On Call. Färdinformation lagras i 100 dagar innan den raderas.

5. Datadelning

Färdinformation, enligt beskrivningen ovan, delas mellan Gästen och den Huvudsakliga föraren. Den Huvudsakliga föraren kan visa all färdinformation för alla Gäster. Gäster kan endast visa färdinformation relaterad till sin egen körhistorik.

6. Laglig grund

Volvo behandlar ovan angivna uppgifter med utgångspunkt från att sådan behandling är nödvändig för att vi ska kunna leverera Bildelning, enligt de villkor som gäller mellan dig och Volvo.

7. Lagring och radering av uppgifter

7.1 Volvo On Call-abonnemang

Om en bil används för bildelning måste ett Volvo On Call-abonnemang vara kopplat till den bilen. När Volvo On Call-abonnemanget upphör raderas uppgifterna, inklusive personuppgifter, efter 30 dagar.

8. Övrigt

Förutom den information som anges ovan finns mer information om Volvos behandling av dina personuppgifter (inklusive kontaktinformation till Volvo och Volvos personuppgiftsombud, information om dina rättigheter avseende tillgång, rättning, radering och dataflyttning och rätten att inge klagomål till dataskyddsmyndigheten samt säkerhetsåtgärder som vidtagits för att hålla dina uppgifter skyddade) i Volvo Car Group sekretesspolicy för kunder, som finns på http://support.volvocars.com/legal.


Denna artikel gäller


Var detta till någon hjälp?

Informationsmeddelande – Analys av fordonsdata

Informationsmeddelande – Köp av tjänster

För att Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi") ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med köp av tjänster måste vi behandla vissa uppgifter.

Informationsmeddelande – Volvo ID

För att Volvo Car Corporation ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Volvo ID, måste vi behandla vissa uppgifter.

Integritetspolicy för kunder

Informationsmeddelande – Connected Safety

För att Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi", "oss") ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Connected Safety, måste vi behandla vissa uppgifter.

Juridiska kontakter

Kontakta oss om du har frågor om dataskydd, integritet eller andra juridiska frågor. Se kontaktuppgifter nedan för frågor inom respektive område.

Juridiska dokument och databehandling

Vi inom Volvo Car Group vill erbjuda dig Tjänster som gör din Volvoupplevelse så säker, lätthanterlig och angenäm som möjligt.

Informationsmeddelande – Allmän dataanalys för forskning och utveckling av produkter och tjänster

Informationsmeddelande – Talmeddelanden

För att Volvo Car Corporation (”Volvo”, ”vi”) ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Tal till SMS måste vi behandla vissa uppgifter.

Informationsmeddelande – Kamerabevakning

Informationsmeddelande – Volvo On Call

För att Volvo Car Corporation (”Volvo”, ”vi”) ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med tjänsten Volvo On Call, måste vi behandla vissa uppgifter, inklusive personuppgifter.

Informationsmeddelande – Real-Time Traffic Information

För att Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi") ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Real Time Traffic Information, måste vi behandla vissa uppgifter.