Integritet

13 Resultat

Informationsmeddelande – Bildelning

För att Volvo Car Corporation (”Volvo”, ”vi”) ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Bildelning (enligt definitionen nedan), måste vi behandla vissa uppgifter.

Informationsmeddelande – Analys av fordonsdata

Informationsmeddelande – Köp av tjänster

För att Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi") ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med köp av tjänster måste vi behandla vissa uppgifter.

Informationsmeddelande – Volvo ID

För att Volvo Car Corporation ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Volvo ID, måste vi behandla vissa uppgifter.

Integritetspolicy för kunder

Informationsmeddelande – Connected Safety

Uppdaterad 11/25/2019

Informationsmeddelande – Connected Safety

För att Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi", "oss") ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Connected Safety, måste vi behandla vissa uppgifter.

1. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som samlas in och behandlas i samband med Connected Safety är Volvo Car Corporation, en svensk juridisk enhet med registreringsnummer 556074-3089 och adressen Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Sverige.

2. Behandling av personuppgifter

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att Volvo ska kunna förse dig med tjänsten för Connected Safety som inbegriper information om låg vägfriktion (hal körbana) och varningsblinkers. Denna information delas mellan ditt eget fordon och Volvo Cars och andra fordonstillverkare via internet, och används även av Volvo Cars för att förbättra aktiva säkerhetsfunktioner, till exempel Pilot Assist, Trafikskyltsinformation o.s.v. Dessa kombinerade data förbättrar kvaliteten hos tjänsten Connected Safety.

Den lagliga grunden för denna behandling är att den är nödvändig för genomförandet av kontraktet för Connected Safety mellan dig och oss. Den lagliga grunden för denna behandling är också att den är nödvändig för fullföljandet av våra legitima intressen, enligt beskrivning ovan.

3. Datakategorier

3.1 Fordonsposition

Detta används för att informera andra fordon om var en varning har inträffat. Det krävs också för att du ska kunna ta emot varningar.

3.2 Tid

En tidsstämpel tillhandahålls med varningen.

3.3 Varningstyp

Beräknad vägfriktion eller manuellt tillagt varningsljus matchas med fordonets position. Fler varningstyper planeras inom den närmaste framtiden.

3.4 Chassinummer (VIN)

Om ditt fordon finns inom samma vägområde som den där varningen inträffat, använder vi VIN för att identifiera din bil och hittar därigenom ditt fordons position. På så sätt kan vi skicka en varning till din bil om detta är relevant.

4. Datadelning

Varningstypen och bilens position delas via internet med andra Volvo-bilar och bilar från andra tillverkare som närmar sig platsen för varningen. Inget annat än de samlade anonymiserade vägfriktionsdata delas med de lokala trafikmyndigheterna för att hjälpa till att utvärdera och förbättra vägarnas kvalitet. Personuppgifter överförs aldrig utanför EU/EES.

5. Laglig grund

Volvo behandlar de ovannämnda personuppgifterna för att kunna förse dig med tjänsten Connected Safety.

6. Lagring och radering av uppgifter

Alla personuppgifter relaterade till denna tjänst kommer att raderas inom högst en vecka efter att de har samlats in.

7. Övrigt

Mer information om Volvos behandling av dina personuppgifter (inklusive kontaktinformation till Volvo och Volvos dataskyddsombud, information om dina rättigheter samt säkerhetsåtgärder som vidtagits för att hålla dina uppgifter skyddade) finns i Volvo Car Group Integritetspolicy för kunder, som finns här.


Denna artikel gäller


Var detta till någon hjälp?

Juridiska kontakter

Kontakta oss om du har frågor om dataskydd, integritet eller andra juridiska frågor. Se kontaktuppgifter nedan för frågor inom respektive område.

Juridiska dokument och databehandling

Vi inom Volvo Car Group vill erbjuda dig Tjänster som gör din Volvoupplevelse så säker, lätthanterlig och angenäm som möjligt.

Informationsmeddelande – Allmän dataanalys för forskning och utveckling av produkter och tjänster

Informationsmeddelande – Talmeddelanden

För att Volvo Car Corporation (”Volvo”, ”vi”) ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Tal till SMS måste vi behandla vissa uppgifter.

Informationsmeddelande – Kamerabevakning

Informationsmeddelande – Volvo On Call

För att Volvo Car Corporation (”Volvo”, ”vi”) ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med tjänsten Volvo On Call, måste vi behandla vissa uppgifter, inklusive personuppgifter.

Informationsmeddelande – Real-Time Traffic Information

För att Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi") ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Real Time Traffic Information, måste vi behandla vissa uppgifter.