Integritet

13 Resultat

Informationsmeddelande – Bildelning

För att Volvo Car Corporation (”Volvo”, ”vi”) ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Bildelning (enligt definitionen nedan), måste vi behandla vissa uppgifter.

Informationsmeddelande – Analys av fordonsdata

Informationsmeddelande – Köp av tjänster

För att Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi") ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med köp av tjänster måste vi behandla vissa uppgifter.

Informationsmeddelande – Volvo ID

För att Volvo Car Corporation ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Volvo ID, måste vi behandla vissa uppgifter.

Integritetspolicy för kunder

Informationsmeddelande – Connected Safety

För att Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi", "oss") ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Connected Safety, måste vi behandla vissa uppgifter.

Juridiska kontakter

Kontakta oss om du har frågor om dataskydd, integritet eller andra juridiska frågor. Se kontaktuppgifter nedan för frågor inom respektive område.

Juridiska dokument och databehandling

Vi inom Volvo Car Group vill erbjuda dig Tjänster som gör din Volvoupplevelse så säker, lätthanterlig och angenäm som möjligt.

Informationsmeddelande – Allmän dataanalys för forskning och utveckling av produkter och tjänster

Informationsmeddelande – Talmeddelanden

För att Volvo Car Corporation (”Volvo”, ”vi”) ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Tal till SMS måste vi behandla vissa uppgifter.

Informationsmeddelande – Kamerabevakning

Uppdaterad 11/25/2019

Informationsmeddelande – Kamerabevakning

Personuppgiftsansvarig

Volvo Car Corporation, en svensk juridisk person med organisationsnummer 556074-3089 och adress Assar Gabrielssons Väg, 405 31 Göteborg, nedan kallat "VCC", "vi", "vår" eller "oss", behandlar dina personuppgifter enligt beskrivning nedan.

Ändamål och laglig grund för behandling

Vi kan samla in och på annat sätt behandla bilder av dig, insamlade via vår användning av bevakningskameror i våra anläggningar. Syftet med vår insamling och vidare behandling av dina personuppgifter är att skydda vår egendom och vår personals säkerhet. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att denna behandling är nödvändig för vårt legitima intresses syften. Observera att vi inte indexerar filmerna på annat sätt än beträffande vilken dag och tid de spelades in.

Avslöjande

Dina personuppgifter kan avslöjas för polisen i situationer då vi har anledning att tro att ett brott har begåtts, och vi eller polisen tror att den film där du är avbildad innehåller information som kan användas för att ytterligare utreda det misstänkta brottet.

Behållandetid

Vi lagrar filmen i högst 30 dagar från inspelningsdatum om vi inte har anledning att tro att ett brott har begåtts. I sådana fall lagras och på annat sätt behandlas filmen så länge som den behövs för utredningen.

Dina rättigheter och kontaktinformation

Observera att vissa av de rättigheter som anges nedan, vilka är de rättigheter som du har som registrerad enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679), är svåra att utöva i relation till den inspelade filmen. Det är till exempel svårt att korrigera personuppgifterna, eftersom de i praktiken endast är en inspelning av faktiska händelser. Tänk på det när du läser listan med rättigheter nedan.

Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill ha en kopia av vissa eller alla dina personuppgifter, kontakta oss på www.volvocars.com/subject-rights-request. Ange i fritextfältet att du är intresserad av kamerabevakningsuppgifter, och lämna all relevant information som vi kan behöva för att kunna identifiera dig.

Tveka inte att be oss korrigera eller ta bort information som du tycker är felaktig. Du har också rätt att få dina personuppgifter borttagna och att begränsa vår behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter. Dessutom har du rätt att protestera mot vår behandling av dina personuppgifter. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med lagar och föreskrifter om dataskydd har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Mer information om dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter och kontaktinformation för ytterligare information och klagomål, liksom kontaktinformation till vår dataskyddsansvarige, se https://www.volvocars.com/intl/footer/privacy.


Denna artikel gäller


Var detta till någon hjälp?

Informationsmeddelande – Volvo On Call

För att Volvo Car Corporation (”Volvo”, ”vi”) ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med tjänsten Volvo On Call, måste vi behandla vissa uppgifter, inklusive personuppgifter.

Informationsmeddelande – Real-Time Traffic Information

För att Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi") ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Real Time Traffic Information, måste vi behandla vissa uppgifter.