Integritet

13 Resultat

Informationsmeddelande – Bildelning

För att Volvo Car Corporation (”Volvo”, ”vi”) ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Bildelning (enligt definitionen nedan), måste vi behandla vissa uppgifter.

Informationsmeddelande – Analys av fordonsdata

Informationsmeddelande – Köp av tjänster

Uppdaterad 4/9/2020

Informationsmeddelande – Köp av tjänster

För att Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi") ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med köp av tjänster måste vi behandla vissa uppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Volvo Car Corporation, en svensk juridisk person med organisationsnummer 556074-3089 och adress Assar Gabrielssons Väg, 405 31 Göteborg, nedan kallat "Volvo", "vi", "vår" eller "oss", behandlar som personuppgiftsansvarig dina personuppgifter enligt beskrivning nedan.

Ändamål och laglig grund för behandlingen

Du inbjuds att köpa tjänster online från oss. "Tjänst" betyder en tjänst som köpts från Volvo och som kan beställas med hjälp av ett Volvo ID, och som innefattar men inte är begränsat till anslutna tjänster (till exempel Volvo on Call-abonnemang), appar och annan mjukvara.

Vi behandlar de personuppgifter du lämnar i samband med ditt köp av tjänster, för att kunna förse dig med köpet.

Syftet med vår behandling är att administrera och övervaka ditt köp (från köp till leverans) inklusive eventuella nödvändiga kontakter med myndigheter för officiell rapportering, administration av din begäran om relaterade tjänster, uppföljning av leveransen, och för att meddela uppdateringar relaterade till de tjänster som du har köpt. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att denna behandling är nödvändig för att kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Vi avpersonifierar de personuppgifter du lämnar och behandlar dem för statistik-, forsknings- och utvecklingsändamål. Den lagliga grunden är att denna behandling är nödvändig för vårt legitima intresses syften.

Datakategorier

Vi samlar in uppgifter såsom dina kontaktuppgifter och om du har rätt till momsavdrag.

Vi kan också samla in ditt fordons VIN-nummer och/eller ditt Volvo ID för att kontrollera att du kan köpa den aktuella tjänsten.

Avslöjande/Mottagare av dina personuppgifter/Överföring

De uppgiftskategorier som anges ovan överförs till Volvo Cars och våra filialer och affärspartner.

Momsregistreringsnummer rapporteras till myndigheterna enligt lokala föreskrifter.

I relation till våra affärspartners som finns utanför det europeiska ekonomiska området (EEA) överför vi dina personuppgifter på grundval av de standardiserade kontraktsvillkor som antagits av EU-kommissionen.

Avslutande av datainsamling

För att avsluta insamlingen av de fordonsregistrerade uppgifter som beskrivs ovan måste du som ägare av fordonet kontakta vår kundtjänst, antingen via telefon, e-post eller via det formulär som beskrivs i slutet. Kontaktinformation som gäller på din marknad kan hittas via länken support.volvocars.com/contact.

Behållandetid

Vi behåller dina personuppgifter i upp till 90 dagar efter det att du har slutat använda den tjänst du har köpt.

Vi arkiverar de uppgifter som hör till köpet i upp till 10 år för att uppfylla lagstiftningen om redovisning och finansiell rapportering.

Dina rättigheter och Polestars kontaktinformation

Som enskild person har du vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen. De rättigheter som gäller denna behandling av fordonsdata är:

Rätt till åtkomst

Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som vi lagrar om dig.

Rätt till rättelse

Vi vill vara säkra på att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Du kan be oss korrigera eller ta bort information som du tycker är felaktig.

Rätt till uppgiftsportabilitet

Du har rätt att från oss, på ett strukturerat sätt, få de personuppgifter du har lämnat.

Rätt att invända mot behandling och begära begränsning av behandling

Dessutom har du rätt att invända mot och stoppa vår vår insamling av fordonsuppgifter och begränsa behandlingen under vissa omständigheter.

Rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med lagar och föreskrifter om dataskydd har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen med adress:

Datainspektionen

Box 8114

104 20 Stockholm

Sverige

Om du vill utöva dina rättigheter, använd vårt online-formulär på:

https://www.volvocars.com/subject-rights-request

Mer information om dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter och kontaktinformation för ytterligare information och klagomål, liksom kontaktinformation till vår dataskyddsansvarige, se Volvo Car Group Integritetspolicy för kunder.


Denna artikel gäller


Var detta till någon hjälp?

Informationsmeddelande – Volvo ID

För att Volvo Car Corporation ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Volvo ID, måste vi behandla vissa uppgifter.

Integritetspolicy för kunder

Informationsmeddelande – Connected Safety

För att Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi", "oss") ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Connected Safety, måste vi behandla vissa uppgifter.

Juridiska kontakter

Kontakta oss om du har frågor om dataskydd, integritet eller andra juridiska frågor. Se kontaktuppgifter nedan för frågor inom respektive område.

Juridiska dokument och databehandling

Vi inom Volvo Car Group vill erbjuda dig Tjänster som gör din Volvoupplevelse så säker, lätthanterlig och angenäm som möjligt.

Informationsmeddelande – Allmän dataanalys för forskning och utveckling av produkter och tjänster

Informationsmeddelande – Talmeddelanden

För att Volvo Car Corporation (”Volvo”, ”vi”) ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Tal till SMS måste vi behandla vissa uppgifter.

Informationsmeddelande – Kamerabevakning

Informationsmeddelande – Volvo On Call

För att Volvo Car Corporation (”Volvo”, ”vi”) ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med tjänsten Volvo On Call, måste vi behandla vissa uppgifter, inklusive personuppgifter.

Informationsmeddelande – Real-Time Traffic Information

För att Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi") ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Real Time Traffic Information, måste vi behandla vissa uppgifter.