Integritet

13 Resultat

Informationsmeddelande – Bildelning

För att Volvo Car Corporation (”Volvo”, ”vi”) ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Bildelning (enligt definitionen nedan), måste vi behandla vissa uppgifter.

Informationsmeddelande – Analys av fordonsdata

Informationsmeddelande – Köp av tjänster

För att Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi") ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med köp av tjänster måste vi behandla vissa uppgifter.

Informationsmeddelande – Volvo ID

För att Volvo Car Corporation ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Volvo ID, måste vi behandla vissa uppgifter.

Integritetspolicy för kunder

Informationsmeddelande – Connected Safety

För att Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi", "oss") ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Connected Safety, måste vi behandla vissa uppgifter.

Juridiska kontakter

Kontakta oss om du har frågor om dataskydd, integritet eller andra juridiska frågor. Se kontaktuppgifter nedan för frågor inom respektive område.

Juridiska dokument och databehandling

Vi inom Volvo Car Group vill erbjuda dig Tjänster som gör din Volvoupplevelse så säker, lätthanterlig och angenäm som möjligt.

Informationsmeddelande – Allmän dataanalys för forskning och utveckling av produkter och tjänster

Informationsmeddelande – Talmeddelanden

För att Volvo Car Corporation (”Volvo”, ”vi”) ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Tal till SMS måste vi behandla vissa uppgifter.

Informationsmeddelande – Kamerabevakning

Informationsmeddelande – Volvo On Call

För att Volvo Car Corporation (”Volvo”, ”vi”) ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med tjänsten Volvo On Call, måste vi behandla vissa uppgifter, inklusive personuppgifter.

Informationsmeddelande – Real-Time Traffic Information

Uppdaterad 11/25/2019

Informationsmeddelande – Real-Time Traffic Information

För att Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi") ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Real Time Traffic Information, måste vi behandla vissa uppgifter.

1. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som samlas in och behandlas i samband med Real Time Traffic Information är Volvo Car Corporation, en svensk juridisk enhet med registreringsnummer 556074-3089 och adressen Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Sverige.

2. Behandling av personuppgifter

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att Volvo ska kunna förse dig med tjänsten Real Time Traffic Information, och med förbättrade versioner av denna tjänst. Denna tjänst tar emot information från en tredjepartsleverantör av vägtrafikinformation. Den skickar också information från din bil till tredjepartsleverantören av tjänster för att utöka tjänsten.

3. Datakategorier

3.1 Fordonsposition

Dessa data används av tredjepartsleverantören av tjänster för att beräkna trängsel och informera förare om var det finns risk för trafikträngsel.

3.2 Hastighet

Dessa data används av tredjepartsleverantören av tjänster för att beräkna trängsel och informera förare om var det finns risk för trafikträngsel.

3.3 Chassinummer (VIN)

VIN används för att verifiera att ditt fordon har ett abonnemang för den här tjänsten.

4. Datadelning

Hastigheten och positionen för ditt fordon delas via internet med Volvos molntjänst och vidarebefordras till tredjepartsleverantören av tjänster. Informationen används för att beräkna risken för trängsel vid en viss position. Trängselinformationen delas med andra fordon. Ditt chassinummer delas endast mellan fordonet och Volvomolnet.

5. Laglig grund

Volvo är ansvarig för ovannämnda uppgifter, medan tredjepartsleverantören av tjänster behandlar data om position och hastighetsdata. Ovannämnda uppgifter behandlas på grundval av att denna behandling är nödvändig för att Volvo ska kunna leverera Real Time Traffic Information.

6. Lagring och radering av uppgifter

Chassinumret lagras i Volvos moln så länge som abonnemanget är aktivt. Efter att abonnemanget inaktiverats, lagras VIN, hastighet och position, och trängselinformation i högst 90 dagar, om det inte strider mot nationell lagstiftning.

7. Övrigt

Mer information om Volvos behandling av dina personuppgifter (inklusive kontaktinformation till Volvo och Volvos dataskyddsombud, information om dina rättigheter samt säkerhetsåtgärder som vidtagits för att hålla dina uppgifter skyddade) finns i Volvo Car Group Integritetspolicy för kunder.


Denna artikel gäller


Var detta till någon hjälp?