Integritet

13 Resultat

Informationsmeddelande – Bildelning

För att Volvo Car Corporation (”Volvo”, ”vi”) ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Bildelning (enligt definitionen nedan), måste vi behandla vissa uppgifter.

Informationsmeddelande – Analys av fordonsdata

Informationsmeddelande – Köp av tjänster

För att Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi") ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med köp av tjänster måste vi behandla vissa uppgifter.

Informationsmeddelande – Volvo ID

För att Volvo Car Corporation ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Volvo ID, måste vi behandla vissa uppgifter.

Integritetspolicy för kunder

Informationsmeddelande – Connected Safety

För att Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi", "oss") ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Connected Safety, måste vi behandla vissa uppgifter.

Juridiska kontakter

Kontakta oss om du har frågor om dataskydd, integritet eller andra juridiska frågor. Se kontaktuppgifter nedan för frågor inom respektive område.

Juridiska dokument och databehandling

Vi inom Volvo Car Group vill erbjuda dig Tjänster som gör din Volvoupplevelse så säker, lätthanterlig och angenäm som möjligt.

Informationsmeddelande – Allmän dataanalys för forskning och utveckling av produkter och tjänster

Informationsmeddelande – Talmeddelanden

Uppdaterad 11/25/2019

Informationsmeddelande – Talmeddelanden

För att Volvo Car Corporation (”Volvo”, ”vi”) ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Tal till SMS måste vi behandla vissa uppgifter.

1. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som samlas in och behandlas i samband med Röstmeddelanden är Volvo Car Corporation, en svensk juridisk enhet med registreringsnummer 556074-3089 och adressen Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Sverige.

2. Databehandlingens ändamål

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är för Volvo att kunna förse dig med tjänsten Röstmeddelanden där vi använder röstigenkänning för att omvandla ditt tal till text. Volvo använder en tredjepartsleverantör av tjänster för att utföra röstigenkänningen och även för att förbättra tjänsteleverantörens tjänst.

3. Datakategorier

3.1 Inspelade taldata

En inspelad röst med det avsedda meddelandet som ska omvandlas till text skickas från fordonet till molnet.

3.2 Chassinummer (VIN)

VIN används för att verifiera att din bil har ett abonnemang för den här tjänsten.

3.3 Textmeddelande

Textmeddelandet som skapas av tredjepartsmeddelandet lagras i molnet och skickas tillbaka och sparas i ditt fordon. Textmeddelandet kan skickas som SMS.

4. Datadelning

Inspelade taldata delas via internet med Volvos molntjänst och vidarebefordras till tredjepartsleverantören av tjänster. Ditt chassinummer delas endast mellan fordonet och Volvomolnet. Textmeddelandet delas mellan tredjepartsleverantören av tjänster och ditt fordon.

5. Laglig grund

Volvo är ansvarig för ovannämnda data, medan tredjepartsleverantören av tjänster bearbetar inspelade taldata till en textsträng. Ovannämnda data behandlas på grundval av att denna behandling är nödvändig för att Volvo ska kunna leverera röstmeddelanden.

6. Lagring och radering av uppgifter

Chassinumret lagras i Volvos moln så länge som abonnemanget är aktivt. Efter att abonnemanget blivit inaktivt raderas VIN efter 90 dagar, om det inte strider mot nationell lagstiftning. Tredjepartsleverantören av tjänster lagrar inspelade taldata tillsammans med textmeddelandet under 90 dagar.

7. Övrigt

Mer information om Volvos behandling av dina personuppgifter (inklusive kontaktinformation till Volvo och Volvos dataskyddsombud, information om dina rättigheter samt säkerhetsåtgärder som vidtagits för att hålla dina uppgifter skyddade) finns i Volvo Car Group Integritetspolicy för kunder.


Denna artikel gäller


Var detta till någon hjälp?

Informationsmeddelande – Kamerabevakning

Informationsmeddelande – Volvo On Call

För att Volvo Car Corporation (”Volvo”, ”vi”) ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med tjänsten Volvo On Call, måste vi behandla vissa uppgifter, inklusive personuppgifter.

Informationsmeddelande – Real-Time Traffic Information

För att Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi") ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Real Time Traffic Information, måste vi behandla vissa uppgifter.