Integritet

13 Resultat

Informationsmeddelande – Bildelning

För att Volvo Car Corporation (”Volvo”, ”vi”) ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Bildelning (enligt definitionen nedan), måste vi behandla vissa uppgifter.

Informationsmeddelande – Analys av fordonsdata

Informationsmeddelande – Köp av tjänster

För att Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi") ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med köp av tjänster måste vi behandla vissa uppgifter.

Informationsmeddelande – Volvo ID

Uppdaterad 11/25/2019

Informationsmeddelande – Volvo ID

För att Volvo Car Corporation ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Volvo ID, måste vi behandla vissa uppgifter.

1 Personuppgiftsansvarig

Volvo Car Corporation, en svensk juridisk enhet med registreringsnummer 556074-3089 och adressen Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Sverige, hädanefter kallad "Volvo", "vi", "oss", kommer som personuppgiftsansvarig att behandla dina uppgifter enligt vidare beskrivning nedan.

2 Ändamål och laglig grund för behandling

Vi behandlar personuppgifterna som du lämnar i samband med registreringen av ditt Volvo ID-konto och din vidare användning av kontot. Ändamålet med vår behandling är att administrera ditt Volvo ID-konto (från registrering till slutligt avslutande av kontot), för att förse dig med alla funktioner relaterade till Volvo ID, för att tillåta tillgång till våra tjänster som kräver ett Volvo ID-konto och för att meddela uppdateringar relaterade till Volvo ID-kontot. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för att kunna administrera ditt Volvo ID-konto, för att förse dig med alla funktioner relaterade till Volvo ID, för att tillåta tillgång till våra tjänster som kräver ett Volvo ID-konto är att denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt kontrakt med dig.

3 Avslöjande/Mottagare av dina personuppgifter/Överföring

Dina personuppgifter kommer att avslöjas för och behandlas av våra filialer och affärspartners för ovanstående ändamål. I relation till våra affärspartners som finns utanför det europeiska ekonomiska området (EEA) överför vi dina personuppgifter på grundval av de standardiserade kontraktsvillkor som antagits av EU-kommissionen.

4 Behållandetid

Vi behåller dina personuppgifter i upp till trettio (30) dagar efter det att du har avslutat ditt Volvo ID, om vi inte måste behandla vissa personuppgifter under en längre tidsperiod på grund av lagkrav.

5 Dina rättigheter och kontaktinformation

Mer information om dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter och kontaktinformation för ytterligare information och klagomål, liksom kontaktinformation till vår dataskyddsansvarige, se Volvo Car Group integritetspolicy för kunder.


Denna artikel gäller


Var detta till någon hjälp?

Integritetspolicy för kunder

Informationsmeddelande – Connected Safety

För att Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi", "oss") ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Connected Safety, måste vi behandla vissa uppgifter.

Juridiska kontakter

Kontakta oss om du har frågor om dataskydd, integritet eller andra juridiska frågor. Se kontaktuppgifter nedan för frågor inom respektive område.

Juridiska dokument och databehandling

Vi inom Volvo Car Group vill erbjuda dig Tjänster som gör din Volvoupplevelse så säker, lätthanterlig och angenäm som möjligt.

Informationsmeddelande – Allmän dataanalys för forskning och utveckling av produkter och tjänster

Informationsmeddelande – Talmeddelanden

För att Volvo Car Corporation (”Volvo”, ”vi”) ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Tal till SMS måste vi behandla vissa uppgifter.

Informationsmeddelande – Kamerabevakning

Informationsmeddelande – Volvo On Call

För att Volvo Car Corporation (”Volvo”, ”vi”) ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med tjänsten Volvo On Call, måste vi behandla vissa uppgifter, inklusive personuppgifter.

Informationsmeddelande – Real-Time Traffic Information

För att Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi") ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Real Time Traffic Information, måste vi behandla vissa uppgifter.