Integritet

Integritetsmeddelande – Volvo On Call

Integritetsmeddelande – Volvo On Call

För att Volvo Car Corporation (”Volvo”, ”vi”) ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med tjänsten Volvo On Call, måste vi behandla vissa uppgifter, inklusive personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som samlas in och behandlas i samband med Volvo On Call är Volvo Car Corporation, 405 31 Göteborg.

Ändamålen med databehandling

Ändamålet med behandlingen är att Volvo ska kunna förse dig med tjänsten Volvo On Call, och med förbättrade versioner av denna tjänst.

Datakategorier

Personuppgifter

Ett Volvo ID krävs för att tjänsten Volvo On Call ska kunna erbjudas. Databehandlingsinformation om Volvo ID återfinns i Villkor för tjänster. Ditt namn och din e-postadress är personuppgifter som tillhandahålls av Volvo ID. Volvo använder dem för att identifiera dig och göra det möjligt att spara dina personliga inställningar som krävs för Volvo On Call-tjänsten. Förutom Volvo ID behövs ett personligt telefonnummer. Volvo On Call använder telefonnumret för att kunna skicka information till dig via SMS.

Biluppgifter

Volvo On Call har funktioner för att visa bilens status och fjärrstyra bilen. För att detta ska vara möjligt hämtas följande från bilen, varje gång nyckeln tas ur bilen. Observera att vissa biluppgifter som anges nedan även anses vara personuppgifter.

 • Bilens position
 • Uppgift om bränslenivå
 • Genomsnittlig bränsleförbrukning under den senaste resan
 • Genomsnittlig hastighet under den senaste resan
 • Vägmätarställning
 • Trippmätarens ställning
 • Bromsvätskenivå
 • Trasiga glödlampor
 • Spolarvätskenivå
 • Däcktrycksnivå
 • Status för dörrlåsning
 • Motorns tändningsstatus
 • Parkeringsvärmare
 • Hybridbatteriets status
 • Körjournal
 • Andra bilstatusindikatorer

Laglig grund

Volvo behandlar ovan angivna uppgifter med utgångspunkt från att sådan behandling är nödvändig för att vi ska kunna leverera tjänsten Volvo On Call, enligt de villkor som gäller mellan dig och Volvo. Om du inte accepterar att vi behandlar dina personuppgifter kommer du inte att kunna använda tjänsten.

Lagring och radering av uppgifter

Abonnemang

När ditt Volvo On Call-abonnemang upphör raderas de uppgifter som är kopplade till denna tjänst, inklusive personuppgifter, efter 90 dagar. För information om hur information kopplat till ditt Volvo ID hanteras vid uppsägning, vänligen se Villkor för tjänster.

Ägarbyte

När ett ägarbyte av bilen registreras i Volvo On Call, raderas alla uppgifter, inklusive personuppgifter, relaterade till den tidigare ägaren permanent. Ett ägarbyte kan registreras hos en Volvoåterförsäljare eller i appen Volvo On Call.

Körjournal

Om körjournalen är aktiverad i tjänsten Volvo On Call sparas uppgifter om resor i Volvos moln i upp till 500 dagar och raderas sedan. Om du har en hybrid/Twin Engine-modell lagras också uppgifter om rutten. Körjournalen för bensin- och dieselbilar innehåller endast resornas start- och slutpunkt. Om du avaktiverar tjänsten körjournal samlas inga uppgifter om dina resor in, och eventuella insamlade uppgifter raderas.

Tredje part

Volvo delar aldrig uppgifter med tredje part utan kundens medgivande.

Övrigt

Mer information om Volvos behandling av personuppgifter (inklusive kontaktinformation till Volvo och Volvos dataskyddsombud, information om dina rättigheter samt säkerhetsåtgärder som vidtagits för att hålla dina uppgifter skyddade) finns i vår Integritetspolicy för kunder.


Denna artikel gäller


Var detta till någon hjälp?